Chỉ Còn Những Mùa Nhớ

Tone

Đánh giá

 

 

Intro

| | | | | | | |

 

Góc phố |[Am] này nơi mình quen |[Em] nhau

Có những |[F] chiều mưa [G] rơi ướt |[C] vai

Có những |[Am] lần mình hẹn ngày |[Em] mai

Hẹn yêu |[F] mãi hẹn chung lối |[E] _ đi. |[E] __

 

Có một |[Am] lần anh chẳng qua |[Em] nữa

Cứ thế |[F] xa xa [G] mãi nơi |[C] em

Để những |[Am] mùa nhuộm màu thương |[Em] nhớ

Phố xa |[F] xôi đã [G] vãng người |[Am] _ qua. |[Am] __

 

Còn lại |[Am] anh còn bao yêu |[Em] thương

Nơi góc |[F] phố bóng [G] em xa |[C] _mờ

Và |[Am] con tim anh dành nơi |[Em] ai

Là |[F] bờ vai là màu tóc |[E] rối.|[E] __

 

Mùa |[Am] thu sang hàng cây xao |[Em] xác

Lá |[F] rơi đầy đã [G] qua ngày |[C] _ xanh

Ngược |[Am] thời gian ngược về |[Em] quá khứ

Có |[F] trái tim [G] đã hóa |[Am] vụn vỡ.|[Am] __

 

| | | | | | | |

 

Góc phố |[Am] này nơi mình quen |[Em] nhau

Có |[F] những chiều [G] mưa rơi |[C] ướt vai

Có những |[Am] lần mình hẹn ngày |[Em] mai

Hẹn |[F] yêu mãi hẹn |[E] chung lối đi.|[E] _

 

Có |[Am] một lần anh |[Em] chẳng qua nữa

Cứ thế |[F] xa [G] xa mãi |[C] nơi em

Để |[Am] những mùa nhuộm màu thương |[Em] nhớ

Phố |[F] xa xôi [G] đã vãn |[Am] người qua.|[Am] __

 

Còn lại |[Am] anh còn bao yêu |[Em] thương

Nơi góc |[F] phố bóng [G] em xa |[C] _ mờ

Và |[Am] con tim anh dành |[Em] nơi ai

Là |[F] bờ vai là màu tóc |[E] rối.|[E] __

 

Mùa |[Am] thu sang hàng cây xao |[Em] _xác

Lá |[F] rơi đầy [G] đã qua |[C] ngày xanh

Ngược |[Am] thời gian ngược về |[Em] quá khứ

Có |[F] trái tim [G] đã hóa |[Am] vụn vỡ.|[Am] _

 

Còn lại |[A#m] anh còn bao yêu |[E#m] thương

Nơi |[F#] góc phố [G#] bóng em xa |[C#] _ mờ

Và |[A#m] con tim anh dành nơi |[E#m] ai

Là |[F#] bờ vai là màu tóc |[E#] rối.|[E#] __

 

Mùa thu |[A#m] sang hàng cây xao |[E#m] xác

Lá |[F#] rơi đầy [G#] đã qua ngày |[C#] _ xanh

Ngược |[A#m] thời gian ngược về |[E#m] quá khứ

Có |[F#] trái tim [G#] đã hóa |[A#m] mvụn vỡ.|[A#m] __

 

Còn lại |[Bm] anhcòn bao yêu |[F#m] thương

Nơi |[G] góc phố [A] bóng em xa |[D] _ mờ

Và |[Bm] con tim anh dành nơi |[F#m] _ai

Là |[G] bờ vai [A] là màu tóc |[F#] rối.|[F#] _

 

Mùa thu |[Bm] sang hàng cây xao |[F#m] _xác

Lá |[G] rơi đầy [A] đã qua ngày |[D] _ xanh

Ngược |[Bm] thời gian ngược về |[F#m] quá khứ

Có |[G] trái tim [A] đã hóa vụn |[Bm] _vỡ.|[Bm] _

Chắc bây |[Bm] giờ