Chỉ còn những mùa nhớ – Minh Min

Tone

Đánh giá

 

1. Góc phố [Ebm]  này nơi mình quen [Bbm]  nhau

Có những [B]  chiều mưa rơi ướt [F#]  vai

Có những [Ebm]  lần mình hẹn ngày [C#]  mai

Hẹn yêu [Abm]  mãi hẹn chung lối [Bb7]  đi

 

2. Có một [Ebm]  lần anh chẳng qua [Bbm]  nữa

Cứ thế [B]  xa xa mãi nơi [F#]  em

Để những [Ebm]  mùa nhuộm màu thương [C#]  nhớ

Phố xa [Abm]  xôi đã vãng người [Ebm]  qua

 

ĐK: Còn lại anh còn bao yêu [C#]  thương

Nơi góc [B]  phố bóng em xa [F#]  mờ

Và con [Ebm]  tim anh dành nơi [Bbm]  ai

Là bờ [B]  vai là màu tóc [Bb7]  rối

 

Mùa thu [Ebm]  sang hàng cây xao [C#]  xác

Lá rơi [B]  đầy đã qua ngày [F#]  xanh

Ngược thời [Ebm]  gian ngược về quá [Bbm]  khứ

Có trái [Abm]  tim đã [Bb7]  hoá vụn [Ebm]  vỡ

 

* Lập lại từ đầu --- ĐK Tăng ½ tone lên [Em]  ----

 

ĐK: Còn lại [Em]  anh còn bao yêu [D]  thương

Nơi góc [C]  phố bóng em xa [G]  mờ

Và con [Em]  tim anh dành nơi [Bm]  ai

Là bờ [C]  vai là màu tóc [B7]  rối

 

Mùa thu [Em]  sang hàng cây xao [D]  xác

Lá rơi [C]  đầy đã qua ngày [G]  xanh

Ngược thời [Em]  gian ngược về quá [Bm]  khứ

Có trái [Am]  tim đã [B7]  hoá vụn [Em]  vỡ

 

Tăng ½ tone lên [Fm]  ----------

 

ĐK: Còn [Fm]  lại anh còn bao yêu [Eb]  thương

Nơi góc [C#]  phố bóng em xa [Ab]  mờ

Và con [Fm]  tim anh dành nơi [Cm]  ai

Là bờ [C#]  vai là màu tóc [C7]  rối

 

Mùa thu [Fm]  sang hàng cây xao [Eb]  xác

Lá rơi [C#]  đầy đã qua ngày [Ab]  xanh

Ngược thời [Fm]  gian ngược về quá [Cm]  khứ

Có trái [Bbm]  tim đã [C7]  hoá vụn [Fm]  vỡ

 

* Chắc bây [Fm]  giờ nơi này yên [Cm]  ấm

Nếu như [C#]  anh không nói cách [Ab]  xa

Để những [Fm]  mùa nhuộm màu thương [Eb]  nhớ

Phố xa [Bbm]  xôi đã vãng người [Fm]  qua