Chỉ cần mình thương nhau

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|] |] |] |] |]

|] |] |] |]

 

Verse 1 

|]_Anh vẫn lang thang mỗi |[D7M] khi chiều về 

|[D7M] _chọn 1 chiếc |[G7M] bus mà mình hay |[Gm] đi 

lăng im đến |[Em7] cuối trạm dừng |[A] ai hay ~~~~ 

|[D7M] ___anh |[D7M] đã quen với nỗi |[D7M] nhớ ùa về 

|[D7M] _nhìn đâu cũng |[G7M] thấy một người đã |[Gm] cũ 

mà sao ký |[Em7] ức vẫn |[A] như ngày |[D] hôm qua 

 

Verse 2

em |[D] nói chia tay vào |[G7M] chiều mưa rơi 

|[G7M] __trái tim |[D7M] chơi vơi 

anh |[D7M] thấy cả khoảng trời |[G7M] buồn cho anh 

|[Gm7]  _khi để |[D] em đi 

Mưa |[D7M] rơi rồi 

A |[G7M] nhìn e, |[Bm7] thôi thì em đã |[Em7] hết thật rồi, 

đã |[F#m] yêu 1 người |[G] khác |[A] nữa 

 

Chorus: 

Anh |[G7M] còn nhớ , 

|[G7M] _em nói nếu |[F#m] chỉ cần mình thương |[F#m] nhau 

dù |[Em7] giông có đến, 

thì |[A] cũng sẽ tắt trước |[D] hiên nhà ~~ 

 

|[D7] _Yêu |[G7M] thật đấy, 

|[G7M] _a giá như |[F#m] chỉ cần mình thương |[B7] nhau 

thì cho |[Em7] anh trở lại lúc |[Em7] ấy, 

lúc |[A7] còn yêu, a |[A7] sẽ yêu nhiều hơn |[D] nữa 

 

Mid-tro:

|58] |70]

 

Verse 2 -> Chorus 

 

End: 

|[D] _Chỉ cần mình |[G7M] thương nhau 

|[G7M] _Chỉ cần mình |[F#m] thương nhau 

|[F#m] _Từng lời |[Em7] hứa xa vời

|[A] _Nay xa mãi |[D7M] chân trời 

 

|[D7M] _Chỉ cần mình |[G7M] thương nhau 

|[G7M] _Sẽ quay về |[F#m] bên nhau 

|[F#m] _Anh |[Em7] ước mơ rằng 

Anh |[Em7] ước mơ rằng ngày |[A] mai 

Em |[A] sẽ quay về bên |[D] anh.

 

Endtro:

|123] |130]

 

End.