Chạy trốn tình yêu – Quốc Vũ

Tone

Đánh giá

 

Lần đầu tiên biết [Dm]  yêu em đã yêu người

Dù tình yêu trái [Gm]  ngang em vẫn không màng

Cho dẫu mai sau [A7]  dù tình ta có cách [Dm]  xa [A7] 

 

Ngày nào anh hứa [Dm]  yêu em mãi không rời

Người ơi sao bỏ [Gm]  đi đi mãi không về

Anh ơi biết chăng em [A7]  vẫn yêu người yêu [Dm]  đến trọn đời

 

Người ơi sao chạy [Gm]  chốn tình yêu đã [C]  trao

Người ơi sao vội [F]  bỏ tình yêu đắm [Bb]  say

Anh [Gm]  có hay chăng trong [A7]  trái tim em luôn khao [Dm]  khát yêu người

 

Chợt mây giăng ngập [Gm]  lối gió rét trong [C]  tim

Một mình em lặng [F]  lẽ bước trong bóng [Bb]  đêm

Mới [Gm]  hiểu ra rằng chính [A7]  trái tim này để lạc mất [Dm]  nhau

 

Hãy quay về [Dm]  đây em vẫn đợi [C]  chờ

Và hãy hứa một [F]  câu anh sẽ quay [Bb]  về

Thì [Gm]  xin cho em yêu anh thêm một lần [A7]  nữa anh yêu [Bb]  hỡi 

 

Tăng ½ tone lên [Ebm]  -----

 

Người ơi sao chạy [Abm]  chốn tình yêu đã [C#]  trao

Người ơi sao vội [F#]  bỏ tình yêu đắm [B]  say

Anh [Abm]  có hay chăng trong [Bb7]  trái tim em luôn khao [Ebm]  khát yêu người

 

Chợt mây giăng ngập [Abm]  lối gió rét trong [C#]  tim

Một mình em lặng [F#]  lẽ bước trong bóng [B]  đêm

Mới [Abm]  hiểu ra rằng chính [Bb7]  trái tim này để lạc mất [Ebm]  nhau