Cháy lên – HTTL Hy Vọng – Xuân Phú

Tone

Đánh giá

 

 

Luồng [Dm] gió thổi đến nơi nào Ngọn [F] lửa đang bùng cháy. 

Cuộn [C] lên sức sống náu [Gm] nung trong lòng tôi, 

cuộn lên [A#] sức sống cháy [A7] trong hồn tôi. 

Vì [Dm] Chúa chỉ đến khi nào, lòng [F] người khát khao gặp Chúa. 

Tình [C] thương rực cháy chiếu [Gm] sáng linh hồn tôi, 

đốt lên [Am] ngọn lửa sáng soi lòng tôi [Dm] 

 

Chorus:

Cháy lên vì [Dm] gió. Thổi đến nơi [F] đây

Gió thổi đến nơi [Gm] đây, thổi cháy tâm [A7] tôi.

Cháy theo luồng [Dm] gió Biến đổi đời [F] tôi

Sống theo Lời [C] Chúa. Sống mãi đời [Dm] vui.