Chào Việt Nam (Bonjour Vietnam) (Hello Vietnam)

Tone

Đánh giá

 

 

Intro: |_ |[F]  |[G]  |[Am]  |[Am] 

|[F]  |[G]  |[Am]  |[Am] 

1. Bạn hãy |[F] nói cho tôi biết |[G] chăng

về họ |[Am] tên mà tôi đã |[Am] mang

Về miền |[F] quê mà tôi

ngày |[G] đêm luôn nhớ |[Am] mong |[Am] _

Lòng tôi |[F] mong biết đất nước |[G] tôi,

đất nước đã |[C] có bao |[Am] đời

Được nhìn |[F] bằng đôi mắt của |[Em] mình

được về cội |[Am] tnguồn của ôi |[Am] _

ĐK1: Và qua |[F] phim Coppola |[F] _

lòng thấy xót |[Em] thương quê hương |[Em] _

Bầy trực |[F] thăng bay trên cao |[F] _

tàn phá xóm |[G] thôn nhỏ bé |[G] _

Ước |[F] mong |[G] _ về thăm |[Am] chốn thiêng |[Am] _

Mong |[F] sao quê |[G] hương dang tay đón |[C] tôi |[C] _

Mong |[F] ước |[G] _đến ngày trở |[Am] về |[Am] _

Lòng tôi yêu |[F] mến |[G] _Việt |[Am] Nam |[Am] _

|[Am] _ |[Am] _

2. Bạn hãy |[F] nói với mái tóc |[G] đen

|[Am] tới đôi chân nhỏ |[Am] 

Và màu |[F] da đang ngày |[G] đêm cùng tôi |[Am] lớn lên |[Am] 

Và mong |[F] sao đôi chân sẽ |[G] bước lên

tới những |[Am] nơi tôi chưa từng đến |[Am] _

Để được |[F] nghe bài dân ca |[G] êm dịu

|[Am] lướt trên sông |[Am] 

 

ĐK2: Và tôi |[F] mới biết

|[F] về đất nước tôi |[Em] qua phim |[Em] _

Người dân |[F] nơi quê hương |[F] tôi

cầy cấy vui |[G] trong lời hát |[G] _

Ước |[F] mong |[G] _về thăm |[Am] chốn thiêng |[Am] _

Quê |[F] hương bao |[G] năm tôi đã |[C] cách xa |[C] _

Mong |[F] ước |[G] _đến ngày trở |[Am] về |[Am] _

Lòng tôi |[F] yêu mến |[G] _Việt |[Am] Nam |[Am] _

|[Am] _ |[Dm] _

Tôi |[Dm] sẽ theo cha về |[Em] thăm làng quê tổ |[Em] tiên |[Dm] _

Thăm những |[Dm] giấc mơ

bay trên mênh |[Em] mông đồng lúa |[Em] _

Tôi |[Dm] thấy bao |[Dm] thân thương nơi đây |[Em] quê tôi |[Em] _

Như cây |[Dm] có gốc

|[Dm] tôi yêu đất |[Em] nước tôi |[Em] _

 

Ước |[F] mong |[G] _về thắm đất |[Am] nước tôi |[Am] _

Mong |[F] sao [G] quê |hương dang tay đón |[C] tôi |[C] _

Tôi |[F] sẽ |[G] _thăm những dòng |[Am] sông |[Am] _

Đồng quê |[F] xanh mát |[G] _Việt |[Am] Nam

|[Am] 

Ước |[F] mong |[G] _về thăm |[Am] chốn thiên |[Am] _

Mong |[F] sao quê |[G] hương dang tay đón |[C] tôi |[C] _

Mong |[F] ước |[G] _đến ngày về |[Am] thăm |[Am] _

Lòng tôi |[F] yêu mến |[G] _Việt |[Am] Nam |[Am] _

Lòng tôi |[F] vang tiếng |[G] _Việt |[Am] Nam |[Am] _

Lòng tôi |[F] xin chào |[G] _Việt |[Am] Nam |[Am] _ |[Am] _ |[Am] _ ||

---

Nhịp: 2/4

Tone: [Em] ____

Tell me |[C] all about this |[D] name, that is |[Em] difficult to say.

It was |[C] given me the |[D] day I was |[Em] born.

Want to |[C] know about the |[D] stories of the |[Em] empire of old.

My eyes |[C] say more of me than |[Bm] what you dare to |[Em] say.

All I |[Am] know of you is all the |[Bm] sights of war.

A film |[Am] by Coppola, the helicopter's |[D] roar

One |[C] day I'll |[D] touch your |[Em] soil.

One |[C] day I'll |[D] finally know my |[G] soul…………

One |[C] day I'll |[D] come to |[Em] you.

To say |[C] hello...|[Bm] ..... Viet|[Em] nam.

---