Chào nông thôn mới – Nguyễn Đức Trung

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Ta theo nhau [F]  về thăm quê

Kìa [G]  con sông sâu bến đò chờ [C]  ai

Hàng [D]  tre lao xao con [A]  diều lượn cao

Đồng [D]  quê bao la cánh cò [E7]  xa.

 

2. [Am]  Bao năm qua [F]  ước mong sao

Ngày [G]  tháng sóng gió khó khăn dần [C]  qua

Từ [D]  bao hy sinh cho [G]  đời tươi sáng

Mừng [E7]  ánh sáng mới nơi làng [Am]  quê

 

ĐK:

Chào nông thôn [Am]  mới cuộc [F]  sống đổi mới

Bé [G]  thơ tung tăng vui đến [Em]  trường

Người vui mơ [Dm]  ước nếp [F]  sống văn hóa

Bưu [E7]  điện, bệnh viện được mở lối

 

Chào nông thôn [Am]  mới cuộc [F]  sống đổi mới

Ấm [G]  no yêu thương bao nghĩa [Em]  tình

Ngành nghề vui [Dm]  sống tương [F]  lai rộng mở

Ân [E7]  tình gắng bó yêu quê [Am]  nhà.