Cây đàn sinh viên – Quốc An – Thuận Thiên

Tone

Đánh giá

 

1. [Em]  Đời sinh viên có cây [D]  đàn [Em]  guitar

[C]  Đàn ngân lên chúng ta [D]  cùng hòa [G]  ca

[Am]  Có anh bạn xa [Em]  nhà

[Am]  Có cô [D]  bạn nhớ [G]  cha

[G]  Cất vang [Bm]  cùng lời [Em]  ca.

2. [Em]  Đời sinh viên quý cây [D]  đàn [Em]  guitar

[C]  Nhờ guitar mới quen [D]  nàng mời [G]  ca

[Am]  Buông tiếng đàn, tang [D]  tình tang [G]  tính

[C]  Hát lên[D]  bài nhớ [G]  thương

[D]  Thương mến [Bm]  tình đồng [Em]  hương.

ĐK: [C]  Đời sinh viên, sống [D]  trong tình bạn [G]  thân

[A]  Khi anh thấy buồn tôi [D]  nâng phím [Em]  đàn

[A]  Tính tang tình tình [G]  tang

[C]  Cùng dắt nhau qua những [D]  ngày gian [Em]  khó

[C]  Cùng dắt nhau qua quãng [D]  đời sinh [Em]  viên.

[C]  Rồi mai đây, bước [D]  danh lợi phồn [G]  hoa

[A]  Khi nghe tiếng đàn ta [Em]  nhớ năm nào

[A]  Thức suốt đêm dài những [G]  ngày thi đến

[C]  Giờ nhớ nhau, nhớ [D]  nhau thật [G]  nhiều

[C]  Giờ nhớ nhau, ta ôm [D]  đàn [Em]  guitar.