Cây đàn ghita của tôi – K300

Tone

Đánh giá

 

Cây đàn Ghi [F#]  ta của [Db]  tôi nước sơn cũ màu thời gian

Cây đàn Ghi [F#]  ta của tôi [Db]  đứng âm thầm [F]  nơi góc nhà

Đứng im chờ [G]  tôi góc [F#]  nhà chờ tôi cao [F]  hứng, hát cho đời [F#m]  vui

Ná na nà [E]  na, hát cho buồn [F#]  vơi ná na nà na

 

Cây đàn Ghi [F#m]  ta của [Dbm]  tôi dẫu cho sơn [F]  bong, phím mòn

[A]  Cây đàn Ghi [F#]  ta cần cong nốt đông, nốt [F]  tây, nốt tịt

[A]  Dẫu tay đàn [G]  tôi rất tệ mà sao tôi [F#m]  thấy, thấy sao buồn vơi

Téo teo tèo [E]  teo thấy sao đời [F#m]  vui téng teng tèng [F#]  teng

 

[A]  Nhớ những năm [B]  xưa lúc gian [F#m]  nan cùng nhau

Bước muôn tầm [A]  xa, bước [Abm]  tới xa xôi ước [Db]  mơ

[A]  Nhớ lúc quanh [B]  ta bao bạn [F#m]  thân cùng nhau hát vang lời [A]  ca

Tiếng [Abm]  hát quên bao âu [Db]  lo

 

Cây đàn Ghi [F#]  ta của [Db]  tôi hát bao lời [F]  yêu mỗi ngày

[A]  Cây đàn Ghi [F#]  ta bạn thân hát chia vời [F]  bao khó nhọc

[A]  Dẫu tay đàn [G]  tôi rất tệ dàn lên tôi [F]  thấy, thấy yêu đời [F#m]  sao

Thấy sao đời [E]  yêu, téng teng tèng [F#m]  teng

 

Đàn lên tôi [E]  thấy tôi là David [F#m]  Gilmour

Đàn lên tôi [E]  thấy tôi là Mark [F#m]  Knopfler

Đàn lên tôi [E]  thấy tôi là Eric [F#m]  Clapton

Đàn lên tôi [E]  thấy tôi là .. là là la thấy tôi là [F#m]  TÔI