Câu hỏi – Trần Toàn K300 – Vũ Đinh Trọng Thắng

Tone

Đánh giá

 

 

Ver 1:

Bố ơi bố [E] ơi, sao hoa lại đẹp thế, [E7] trong vườn

Sớm ban [A] mai, bầy chim líu lo

Và sao con [G#m] cá, ai dậy nó [F#m7] bơi [B7] 

 

Bố ơi bố [E] ơi, sao kem 

lại lạnh [E7] thế, sao nước mía ngon [A] thế

Mà sao uống [F#] thuốc, sao mà đắng [B7] ghê

 

Chorus:

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] bận

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] tiền

[A] Sao người lớn suốt tuần đi [C#m] làm

[F#7] Không ở nhà chơi với trẻ[B7]  con 

 

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] bận

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] tiền

[A] Sao người lớn suốt tuần đi [C#m] làm

[F#7] Không ở nhà chơi với [B7]  con [A] 

 

Ver 2:

Bố ơi bố ơi [E] ,sao hoa lại đẹp [E7] thế, trong vườn, 

Sớm ban [A] mai, bầy chim líu [F#m7] lo

Và sao con[G#m]  cá, ai dậy nó [F#m7]  bơi [B7] 

Bố ơi bố [E] ơi, sao tóc bà lại

[E7] trắng, sao ông chưa mọc[A]  răng

Mà sao lại [G#m] có, [F#m7] sao lại có trẻ [B7]  con 

 

Chorus:

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] bận

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] tiền

[A] Sao người lớn suốt tuần đi [C#m] làm

[F#7] Không ở nhà chơi với trẻ[B7]  con 

 

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] bận

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] tiền

[A] Sao người lớn suốt tuần đi [C#m] làm

[F#7] Không ở nhà chơi với [B7]  con [A] 

 

Birdge:

Sao bầy chim[E]  cứ mãi véo von

Sao vườn [A] hoa cứ mãi ngát thơm

Và tung [F#m7] tăng, tung tăng bướm [B7] lượn

Ông trời [E] kia ai đã đốt lên

Muôn vì[G#m]  sao ai đã thắp lên

Và mây [F#m7] kia, sao mãi rong [B7] chơi

 

Chorus:

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] bận

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] tiền

[A] Sao người lớn suốt tuần đi [C#m] làm

[F#7] Không ở nhà chơi với trẻ[B7]  con 

 

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] bận

[A] Sao người lớn lúc nào cũng [C#m] tiền

[A] Sao người lớn suốt tuần đi [C#m] làm

[F#7] Không ở nhà chơi với [B7]  con [A]