Câu chuyện tình tôi – Nguyễn Kim Tuấn

Tone

Đánh giá

 

1. Ngày hôm [Am]  qua không như [C]  là

Ngày thơ [Em]  bé vốn đùa [G]  chơi

Đồi non [F]  cao, mắt [G]  ngời đen ngủ [Am]  vùi

Ngày tuổi [Am]  yêu gió hương [C]  đồng

Tuổi mây [Em]  trắng như cỏ [G]  xanh

Ngày tôi [F]  đã biết [Em]  yêu một dòng [Am]  sông.

 

Ngày hôm [Am]  qua không như [C]  là

Ngày tôi [Em]  ngắm những vì [G]  sao

Tận trên [F]  cao, rất [G]  cao những đêm [Am]  màu

Chuyện tình [Am]  tôi vốn không [C]  lời

Giờ xa [Em]  tít giữa ngàn [G]  khơi

Mà xanh [F]  thắm những [Em]  cơn mưa lòng [Am]  tôi.

 

ĐK:

Ngày hôm [C]  qua như áng [G]  mây

Bao hão [F]  huyền giấc xưa kỷ [Am]  niệm

Để giờ [Am]  đây tôi vấng [Em]  vương bao muộn [Am]  phiền

Ngày hôm [C]  qua tan biến [G]  mau

Như khắc [F]  sâu mãi trong tâm [Am]  hồn

Để lòng [Am]  tôi thêm chóng [Em]  yêu những ngày [Am]  xưa.

 

Ngày hôm [C]  qua như giấc [G]  mơ

Trôi rất [F]  nhanh những âm thanh [Am]  buồn

Tuổi còn [Am]  xanh khát [Em]  khao quay về [Am]  nguồn

Ngày hôm [C]  nay em hiển [G]  nhiên

Trong phút [F]  giây thoáng xưa ẩn [Am]  hiện

Để ngàn [Am]  năm tôi nhớ [Em]  em muôn [Am]  niên.

 

2. Ngày hôm [Am]  nay tôi yêu [C]  thầm

Người con [Em]  gái mái tóc mộng [G]  mơ

Đầy hồn [F]  nhiên, trắng [G]  trong đến bất [Am]  ngờ

Chuyện tình [Am]  tôi giống như bao [C]  người

Nhiều mơ [Em]  ước cho riêng mình [G]  thôi

Buồn man [F]  mác tiếng [Em]  mưa rơi lòng [Am]  tôi.