Cát Bụi

Tone

Đánh giá

 

Hạt bụi |[F#m] nào hóa kiếp thân |[F#m] tôi

Để một |[Bm] mai vươn hình hài lớn |[F#m] dậy

|[E] Ôi cát bụi tuyệt |[Bm] vời

Mặt trời |[G#] soi một kiếp rong |[C#7] chơi

Hạt bụi |[F#m] nào hóa kiếp thân |[F#m] tôi

Để một |[Bm] mai tôi về làm cát |[F#m] bụi

|[E] Ôi cát bụi mệt |[Bm] nhoài

Tiếng động |[C#m] nào gõ nhịp không |[F#m] nguôi

 

Bao nhiêu |[F#] năm làm kiếp con |[F#] người

Chợt một |[F#7] chiều tóc trắng như |[B] vôi

Lá |[B] úa trên cao rụng |[C#] đầy

Cho trăm |[F#] năm vào chết một |[F#] ngày

 

Mặt trời |[F#m] nào soi sáng tim |[F#m] tôi

Để tình |[Bm] yêu xay mòn thành đá |[F#m] cuội

|[C#] Xin úp mặt bùi |[Bm] ngùi

Từng ngày |[G#] qua mỏi ngóng tin |[C#7] vui

Cụm rừng |[F#m] nào lá xác xơ |[F#m] cây

Từ vực |[Bm] sâu nghe lời mời đã |[F#m] dậy

|[E] Ôi cát bụi phận |[Bm] này

Vết mực |[C#m] nào xóa bỏ không |[F#m] hay...