Cánh thiệp hồng – Lê Dinh – Thanh Thúy

Tone

Đánh giá

 

Nguồn: hopamviet.vn

Ngày mai viết trao [Am] anh thiệp hồng

Rồi [Dm] em bước sang [E7] sông lạnh lùng

Chuyện [G] tình xưa đã [C] hết

Ðời mình riêng một [F] bóng

Anh có [Am] buồn không [E7] anh

 

Ngày nay lứa đôi [Am] không được trọn

Buồn [Dm] cho kiếp cô [E7] đơn mỏi mòn

Nghẹn [G] ngào trong lời [F] nói

Từ biệt khi làn má hoen đôi [E7] hàng lệ [Am] rơi

 

Xe hoa đợi [Am] ai, rượu kia chưa [G] vơi

Mà sao thấy đắng [C] cay

[Am] Xác pháo nhà [Dm] ai, tả tơi rơi [Am] đầy

Phải chăng đến tìm [G] tôi [E7] về bên ấy

 

Rồi em bước lên [Am] xe về nhà chồng

Ðể [Dm] thương nhớ cho [E7] ai ngập lòng

Người [G] mình yêu còn [C] đấy

Kỷ niệm xưa còn [F] đấy

Em theo [E7] chồng từ [Am] đây