Cánh Diều

Tone

Đánh giá

 

 

|[G] ____Ngày xưa còn |[Dadd9/F#] 

Tôi |[G] đi, trên con đường |[D7] đê

|[G] ___Và tôi còn |[Dadd9/F#] nhớ

Mưa |[G] bay, theo những cánh |[D7] diều.

 

|[G] _____Ai mang theo |[C] gió 

Nghiêng nghiêng đôi |[Cm] cánh ____ |[G] diều

Ước mơ ngày |[D7] mai, |[G] ____sau bao năm |[C] tháng

Con tim tôi |[Cm] vẫn _____ |[G/B] chờ, giấc mơ |[D7] đừng phai.|[D] _

 

|[G] ____Giờ đây lặng |[Dadd9/F#] lẽ

Tôi |[G] đi, lang thang một |[D7] mình

|[G] _____Lần theo hình |[Dadd9/F#] bóng

Tôi |[G] mơ giấc mơ |[D7] ngày nào.

 

|[G] _____Tìm về ngày |[C] xưa,

tiếng |[Cm] gọi cánh |[G/B] diều |[D7] _

__Rồi từng ngày |[C] qua,với |[Cm] bao ngóng |[G] chờ,........