Cánh Cửa – Những Đứa Trẻ – Những Đứa Trẻ

Tone

Đánh giá

 

Intro: [CGEECGEE] 

[C] Những bến [G] bờ lặng yên[EE] 

[C] Những con [G] ngõ thân quen[EE] 

[C] Gió đã [G] ngừng gọi [E] tên những đứa trẻ[E] 

[C] Khi [G] màn đêm [D] đến [D] 

 

[F] Những giấc mơ và [G] những mong chờ ngày [Am] nào

Liệu [Am] có đến đây cùng [F] tôi khi một [G] ngày mai nắng [Am] lên

Và [Am] những trái tim mùa [F] thu đang chờ [G] mong cho hết mưa [Am] rào

Và [Am] có tiếng ai trong [F] đêm đang thì [F] thào

Hát [Fm] lên và [Fm] đi với tôi[CGE] 

[CGE] 

 

[C] Những khúc [G] nhạc trong [E] đêm [E] 

[C] Những cánh [G] cửa ngủ [E] yên[E] 

[C] Thế giới [G] này đã đổi [E] thay thật [E] nhiều

Liệu còn [C] ai nhớ ra [G] mình từng là ai[DD] 

 

[F] Chúng ta sẽ cùng [G] nhau quay [Am] lại

Vì [Am] những trái tim mùa [F] thu không ngần [G] ngại những chông [Am] gai

Và [Am] gió sẽ không ngừng [F] bao giờ chỉ vì [G] mình không dám bước [Am] vào

Và [Am] có tiếng ai trong [F] đêm đang thì [F] thào

Hát [Fm] lên và [Fm] đi với tôi[C] 

 

Dù có [G] qua biết bao những [E] sai lầm

Vẫn còn [E] ánh sáng cuối đường hầm[C] 

Vẫn còn [G] chút le lói của [E] bình minh

[E] Dù có qua biết bao những sai lầm[C] 

Vẫn còn [G] ánh sáng cuối đường [E] hầm

Vẫn còn [E] ánh sáng đang bị [C] giam cầm[G] 

Trong trái tim [D] mình[D] 

 

[F] Những giấc mơ và [G] những mong chờ ngày [Am] nào

Liệu [Am] có đến đây cùng [F] tôi khi một [G] ngày mai nắng [Am] lên

Và [Am] những trái tim mùa [F] thu đang chờ [G] mong cho hết mưa [Am] rào

Và [Am] có tiếng ai trong [F] đêm đang thì [F] thào

Hát [Fm] lên

[F] Chúng ta sẽ cùng [G] nhau quay [Am] lại

Vì [Am] những trái tim mùa [F] thu không ngần [G] ngại những chông [Am] gai

Và [Am] gió sẽ không ngừng [F] bao giờ chỉ vì [G] mình không dám bước [Am] vào

Và [Am] có tiếng ai trong [F] đêm đang thì [F] thào

Hát [Fm] lên và [Fm] đi với tôi[C] 

Và [Am] có tiếng ai trong [F] đêm đang thì [F] thào

Hát [Fm] lên và [Fm] đi với tôi[C]