Cánh chim hải âu – Nguyễn Văn Chung

Tone

Đánh giá

 

1. Hãy cho [Dm]  anh, thêm phút [Gm]  giây, để anh [C]  không bất [Am]  ngờ

Hãy cho [Dm]  anh, thêm đớn [C]  đau để mạnh [F]  mẽ một [A7]  lần

Hãy cho [Dm]  anh, quên tháng [Gm]  năm đã u [C]  mê ngóng [Am]  chờ

Và cho [Dm]  anh, quên cả [A7]  tên của [Dm]  em.

 

2. Ngày hôm [Dm]  qua, khi thấy [Gm]  em, sau bao [C]  năm cách [Am]  rời

Lòng anh [Dm]  vui như kí [C]  ức trẻ [F]  thơ [A7] 

Vậy mà [Dm]  sao em nỡ [Gm]  quên như chưa [C]  từng ước [Am]  thề

Gặp lại [Dm]  em sao đắng [C]  cay hơn ngày [A7]  ta cách [Dm]  xa. 

 

ĐK:

Chỉ là [Gm]  do, anh đã [C]  mang theo niềm [F]  tin quá [Dm]  nhiều

Để giờ [Gm]  đây anh cứ [C]  yêu, cứ [F]  chờ [A7] 

Chỉ là [Gm]  do, anh cứ [C]  mơ, không điều [Am]  chi làm ta thay [Dm]  đổi

Chỉ là [Bb]  do, anh quá [A7]  mơ mộng [Dm]  thôi.

 

Chỉ là [Gm]  do, không thấy [C]  nhau, trong thời [F]  gian quá [Dm]  dài

Để giờ [Gm]  em, quên cả [C]  anh cả những ngọt [F]  ngào [A7] 

Còn đâu [Gm]  đôi chim hải âu, bay cùng [Am]  nhau về trong đêm [Dm]  tối

Chỉ còn [Bb]  anh, anh quá [A7]  mơ mộng [Dm]  thôi.