Cánh buồm xưa (La Paloma ) (F#)

Tone

Đánh giá

 

Vi [F#]  vu đồi thông reo xao xác lá chiều [C#7]  nay thu [B]  về

Em [G#m]  ơi cánh buồm xa ngày [C#]  xưa còn vương bao lời [F#]  thề

Xa [F#]  xa đàn chim Uyên dang [C#7]  cánh biếc trời mây tung [G#m]  hoành

Sương [C#7]  lan lắng chìm trong hoàng [B]  hôn chim khi tâm tư tanh [F#]  tành

 

Thuyền [F#]  ai đang lênh đênh vượt [G#m]  sóng biếc cho tan vơi [F#]  cơn sầu

[C#7]  Ai đang đắm đuối trên lưng muôn con sóng xanh [F#]  bạc đầu

Biệt ly sao chua cay làm [G#m]  mắt ướt tóc xanh nay [F#]  phai màu

[C#7]  Nhớ mãi, nhớ mãi môi [B]  em cười khi bến xa con [F#]  tàu

 

Yêu em qua chuỗi ngày [F#]  thơ

Mà giờ lòng còn vương [C#7]  thương [G#m]  nhớ

Nhớ người [C#7]  xưa chiều nay mình ta bao [G#m]  ước mơ

Niềm riêng se sắt bên [F#]  lòng

 

Thu ơi gieo mấy lần [F#]  tang

Mà lòng người tàn theo [C#7]  năm [G#m]  tháng

Ý thu [C#7]  vương trách sao lòng người mau [G#m]  lãng quên

[C#7]  Chiều nay thu vẫn mơ [F#]  màng

 

Là [G#m]  la là la là la lá, Là [F#]  la là la là la lá

Là [G#m]  la là la là la lá, Là [C#7]  la là la là la [F#]  lá [D#] 

Là [G#m]  la là la là la lá, Là [F#]  la là la là la lá

Là [G#m]  la là la là la lá, Là [C#7]  la là la là la [F#]  lá