Cắn rứt – Quang Huy

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng [D]  em từ lâu

[C]  Nhưng ngại vì chẳng biết nói sao để [G]  em chẳng buồn

Vì [C]  sai lầm em chẳng có, [G]  đau buồn tôi chẳng có

Tại [C]  sao tôi muốn chia [B7]  tay.

 

[Em]  Chắc tại vì tôi đã hết yêu từ [D]  lâu mà thôi

[C]  Suốt đời này tôi chẳng muốn em vì [G]  tôi dối lừa

Thì [C]  thay vì tôi giấu kín, [G]  thôi thì tôi nói hết

Rằng [C]  tôi đã hết yêu [D]  em, bước đi thì [Em]  hơn.

 

Mà lòng tôi cũng chẳng [G]  muốn em thôi vì tôi phải [D]  khóc bao đêm

Buồn làm [Em]  chi em ơi tình yêu đã [D]  hết lâu nay

[C]  Thay vì ta cố gắng cũng [G]  chẳng được gì nữa đâu

Tại [Am]  sao không giữ những ấn tượng [D]  đẹp với nhau.

 

Rồi mai [G]  đây em sẽ tìm được ai đó yêu [D]  em hơn tôi

Đừng cố [Em]  chấp đi tìm cảm giác đôi ta khi [D]  xưa qua rồi

Tôi [C]  mong một người nào đó cho [G]  em được hạnh phúc hơn

Vì [Am]  tôi đã chẳng làm được cho [D]  em khi xưa 

Lúc em [Em]  bên tôi.