Cảm tạ Chúa ban cho gia đình – Nguyễn Chung – Linh Văn Dô

Tone

Đánh giá

 

 

Tạ ơn [C] Chúa mọi điều đã [G/B] ban,

mái gia [Am] đình hạnh phúc vững [C] an.

Sống vui [Am] tươi bình an thỏa [Em] lòng,

luôn yêu thương [F] nhau hiệp một chan [Gsus4] chứa [G7] .

 

Tạ ơn [C] Chúa người mẹ mến [G/B] yêu,

người phụ [Am] nữ rất đỗi dịu [Em] dàng.

Người chăm [Am] sóc những lúc con [Em] đau, vỗ [Am] về.

Lòng vui [F] thỏa trong [G7] tay mẹ [Csus4] hiền [E] .

[Am] Luôn luôn bên con chính [Em] cha hiền từ,

lặng [F] lẽ đứng bên đỡ [Csus4] nâng.

[Am] Những lúc sóng gió bước [Em] chân nặng nề,

lời [F] cha dạy khuyên cho [Gsus4] con.

 

Lòng nguyện xin [C] Chúa hãy cho mẹ [F] cha

mãi sống [G] vui hạnh phước chan [Em] hòa.

Trọn đời con [C] đây mến yêu mẹ [F] cha,

giống như [Gsus4] lời Chúa đã khuyên [Csus4] răn...

 

[Ab] Đã có những lúc chính [Bb] con làm [Gm] cha mẹ [Cm] buồn

[Ab] Con xin cha mẹ hãy [Bb] thứ tha cho [Csus4] con.

 

Lòng nguyện xin [C] Chúa hãy cho mẹ [F] cha

mãi sống [G] vui hạnh phước chan [Em] hòa.

Trọn đời con [C] đây mến yêu mẹ [F] cha,

giống như [Gsus4] lời Chúa đã khuyên [Csus4] răn...