Cảm ơn người tình

Tone

Đánh giá

 

 

Ngày chưa quen |[Em] nhau |_đâu biết |niềm đau,

|_Mùa xuân |[C] bao quanh nhìn đời |bằng đôi mắt |[B7] màu xanh.

|_Rồi ta |quen nhau, |_những đêm |[Em] hẹn ước !!

|_Người tìm |[B7] ta bằng |những môi hôn |[Em] nồng nàn...

 

|_Rồi ta |yêu nhau, |_đâu biết |ngày sau !

|_Thời gian |[C] qua mau tình là |mầm nhen nhúm |[B7] khổ đau...

|_Người mang |cho ta |_hắt hiu |[Em] niềm nhớ...

|_Và cho |[B7] ta hạnh |phúc mong manh |[Em] đợi chờ...

 

Chorus:

|_Có nhiều |lúc ước |mơ chỉ là mộng |[Am] thôi,

tan |biến theo sương mù |[C] khơi...

Lời |[B7] nồng yêu ban |[Em] đầu, 

|_tình là |[B7] hoa khi |sắc hoa tàn |[C] úa, 

mới |biết đời buồn |[Am] tênh,

ngày |dài đêm mong |[B7] manh....

 

|_Nỗi nhớ cô |[Am] đơn nghe như trong

|[B7] tim dâng lên hình |[Em] bóng xa vời...

|_Tình đã phụ |[B7] ta đời sao còn |lắm phong ba rã |[Em] rời !!!!!

 

|_Ngoài kia mưa |rơi, |_hoa lá |tả tơi ....

|_Buồn theo mây |[C] trôi, |_gởi về |người đã giết |[B7] tình tôi .....

|_Từ nơi xa |xôi, |_cám ơn |[Em] tình đó...

|_Vừa cho |[B7] ta ngày |tháng đau thương |[Em] ngậm ngùi |_ ||