Cạm bẫy tình yêu – Minh Khang

Tone

Đánh giá

 

Đừng [Dm]  tin vào lời ong [F]  bướm

đó là hố [C]  sâu là cạm bẫy tình [Dm]  yêu

Đừng theo phù phiếm sa [C]  hoa

Đừng gieo nên [F]  tội là kẻ bạc [Dm]  tình

Làm sao ở đời biết [F]  trước

Ai thật ai [C]  ngay để còn biết mà [Dm]  yêu

Lòng người đổi trắng thay [C]  đen

Vì sao em [F]  lại làm [A7]  kiếp đa [Dm]  tình

Giống như con thiêu [Dm]  thân lao vào trò vui thế [Am]  gian

Giống như con ong [F]  vàng thích yêu tình ái mật [Dm]  ngọt

Nào ngờ [F]  đâu chỉ là phù du [Am]  thôi

Nào ngờ [Bb]  đâu sự thật quá đắng [A7]  cay

Quay về [Dm]  đi về đi em [F]  hỡi

Em đã [C]  sai hãy làm lại từ [F]  đầu

Anh vẫn [Gm]  thương vẫn yêu em [Am]  mãi

Dù cho [Bb]  em đã [C]  chọn sai con [Dm]  đường