Cà phê miệt vườn – Minh Vy

Tone

Đánh giá

 

Anh đi cà [Am]  phê sao đầu hôm tối om mà [C]  về

Sao không ngồi [Dm]  luôn anh về [Am]  chi mới hai giờ [C]  sáng

Anh vô cà [Am]  phê anh ngồi coi có hai tờ [Em]  báo

Anh quên mất [G]  rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm [Am]  em.

 

Anh mê cà [Am]  phê hay là mê mấy cô mặc [C]  đầm

Anh mê cà [Dm]  phê ôm người [Am]  ta mới say gần [C]  chết đó

Anh đi cà [Am]  phê lo làm ăn với ông hàng [Em]  xóm 

Anh đâu dám [G]  nhìn anh đâu có gì mà giờ em [Am]  ghen.

 

Nói ra làm [Am]  sao em tin giùm anh

Chú Tư bên [D]  nhà cho theo mần ăn

Làm gì ai [G]  tin anh đi mần ăn đầu hôm tới [C]  giờ [Em] 

Hãy tin lòng [Am]  anh luôn luôn thuỷ chung 

Sắt son không [D]  phai yêu em mà thôi

Thật lòng yêu [G]  em sao đi cà phê

Thì giờ [Em]  đây anh lo thả [G]  mồi anh lo kéo [Em]  cày về nhà bên [Am]  em.

 

(Sáng giờ làm cái [G]  gì)

Sóng to thuyền [Am]  anh không ra ngoài khơi

Cá không ăn [D]  mồi anh đi cà phê

Về nhà em [G]  đây mong anh từng đêm cà phê tốn [C]  tiền [Em] 

Hãy tin lòng [Am]  anh luôn luôn thuỷ chung 

Sắt son không [D]  phai yêu em mà thôi

Thật lòng yêu [G]  em sao đi cà phê

Thì giờ [Em]  đây anh lo thả [G]  mồi anh lo kéo [Em]  cày về nhà bên [Am]  em.

 

Anh đi cà [Am]  phê sao mà say tối tăm mặt [C]  mày

Anh mê cà [Dm]  phê hay là [Am]  mê trắng, xanh, vàng, [C]  tím

Anh vô cà [Am]  phê kêu người ta có li trà [Em]  đá

Anh đi kiếm [G]  tiền lo xây mái [Em]  nhà thiệt đẹp cho [Am]  em.