Cà phê đắng và mưa – Nguyễn Văn Chung

Tone

Đánh giá

 

Ngồi lặng [G]  thinh quán vằng [A]  tênh em một [Bm]  mình

Chẳng còn [G]  anh nhưng vẫn [A]  kêu cafe [D]  đắng

Cành hoa [G]  trắng mong [A]  manh rụng trên [Bm]  phím cây dương [G]  cầm 

Như chính [A]  em buồn heo [F#m]  hắt những chiều [Bm]  mưa

 

Bài nhạc [G]  xưa em đã [A]  nghe bao nhiêu [Bm]  lần

Là nỗi cô [G]  đơn nỗi nhớ [A]  anh nhiều bấy [D]  nhiêu

Cafe [G]  đắng ở trên [A]  môi mà em [Bm]  đắng ở trong [G]  lòng

Không hiểu [A]  sao em chẳng [F#m]  khóc mà mắt nhạt [Bm]  nhòa

 

Bỗng vỡ [Bm]  òa vì những xót [A]  xa khi nhận [Em]  ra mình rất [F#m]  nhớ

Ngỡ đã [Bm]  quên hình bóng [A]  thân quen mà hôm [F#m]  nay lại nhớ [Bm]  thêm

Trách trái tim mình chẳng đủ vô [A]  tình để phôi [Em]  phai màu ký [F#m]  ức

Đã lâu [Bm]  rồi mà cứ mãi hy [F#m]  vọng anh biết [G]  không em chắc [A]  sẽ thôi chờ [Bm]  mong 

 

Bài nhạc [G]  xưa em đã [A]  nghe bao nhiêu [Bm]  lần

Là nỗi cô [G]  đơn nỗi nhớ [A]  anh nhiều bấy [D]  nhiêu

Cafe [G]  đắng ở trên [A]  môi mà em [Bm]  đắng ở trong [G]  lòng

Không hiểu [A]  sao em chẳng [F#m]  khóc mà mắt nhạt [Bm]  nhòa

 

Bỗng vỡ [Bm]  òa vì những xót [A]  xa khi nhận [Em]  ra mình rất [F#m]  nhớ

Ngỡ đã [Bm]  quên hình bóng [A]  thân quen mà hôm [F#m]  nay lại nhớ [Bm]  thêm

Trách trái tim mình chẳng đủ vô [A]  tình để [Em]  phôi phai màu ký [F#m]  ức

Đã lâu [Bm]  rồi mà cứ hy [F#m]  vọng anh biết không em chắc [A]  sẽ ....

 

Bỗng vỡ [Bm]  òa vì những xót [A]  xa khi nhận [Em]  ra mình rất [F#m]  nhớ

Ngỡ đã [Bm]  quên hình bóng [A]  thân quen mà hôm [F#m]  nay lại nhớ [Bm]  thêm

Trách trái tim mình chẳng đủ vô [A]  tình để phôi [Em]  phai màu ký [F#m]  ức

Đã lâu [Bm]  rồi mà cứ mãi hy [F#m]  vọng anh biết [G]  không em chắc [A]  sẽ thôi chờ [Bm]  mong