Ca dao tình Chúa – Ngọc Kôn – Gia Ân

Tone

Đánh giá

 

Tone gốc Dm: kẹp Capo 5

ĐK. [Am] Bao la tình Chúa yêu con, bao [C] la tình Chúa yêu [Am] con

Tựa [G] như bể [Am]  cả, bể [F] cả mỏi [Em] mòn tăm [Am] hơi.

 

[Am] Yêu con từ thưở muôn [G] đời, yêu [C] con từ thuở muôn [Am] đời

Từ [Dm] khi là khi chưa [Em] có mặt [C] trời là mặt [Am] trăng.

 

[Am] Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C] nhiêu là nhiêu đổ [Am] vỡ

Vong [Dm] ân đổ [F] vỡ, vong [Em] ân tội [Am] tình.

 

[Am] Vì yêu, vì [C] yêu Chúa [G] chịu lặng [C] thinh

[Am] Mang bao nỗi khổ quên [C] mình, là [Em] mình vì [Am] con.

 

1. [Am] Từ trong hoang sơ hoang [C] sơ Chúa đã [G] định dựng nên [C] con.

[Am] Từ trong hư vô [F] hư vô Ngài [Am] đã tác nên hình [G] hài

[C] Ngài đã tác nên hình [Am] hài.

 

[Am] Ngài nuôi con, Ngài nuôi [C] con bằng [G] tình thương [C] yêu 

Bằng thiên [Am] ân huyền nhiệm cao siêu.

Con không biết lấy [G] gì đền [F] đáp [Em] tình [Am] yêu.

 

ĐK. [Am] Bao la tình Chúa yêu con, bao [C] la tình Chúa yêu [Am] con

Tựa [G] như bể [Am]  cả, bể [F] cả mỏi [Em] mòn tăm [Am] hơi.

 

[Am] Yêu con từ thưở muôn [G] đời, yêu [C] con từ thuở muôn [Am] đời

Từ [Dm] khi là khi chưa [Em] có mặt [C] trời là mặt [Am] trăng.

 

[Am] Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C] nhiêu là nhiêu đổ [Am] vỡ

Vong [Dm] ân đổ [F] vỡ, vong [Em] ân tội [Am] tình.

 

[Am] Vì yêu, vì [C] yêu Chúa chịu lặng thinh

[Am] Mang bao nỗi khổ quên [C] mình, là [Em] mình vì [Am] con.

 

2. [Am] Từ trong xa xăm xa [C] xăm Chúa đã [G] định chọn riêng [C] con.

[Am] Từ trong vô minh [F] vô minh ân [Am] thánh giúp con phục [G] hồi

[C] Ơn thánh giúp con phục [Am] hồi. 

 

[Am] Ngài nâng con, Ngài nâng [C] con bằng [G] nguồn ân [C] thiêng

Và đưa [Am] con vào hàng dân riêng.

Con không biết lấy [G] gì đền [F] đáp [Em] tình [Am] thương.

 

ĐK. [Am] Bao la tình Chúa yêu con, bao [C] la tình Chúa yêu [Am] con

Tựa [G] như bể [Am]  cả, bể [F] cả mỏi [Em] mòn tăm [Am] hơi.

 

[Am] Yêu con từ [G] thưở muôn đời, yêu [C] con từ thuở muôn [Am] đời

Từ [Dm] khi là khi chưa [Em] có mặt [C] trời là mặt [Am] trăng.

 

[Am] Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C] nhiêu là nhiêu đổ [Am] vỡ

Vong [Dm] ân đổ [F] vỡ, vong [Em] ân tội [Am] tình.