Buồn Ơi Chào Mi

Tone

Đánh giá

 

 

Buồn |[D] ơi ta xin |[Bm] chào mi Khi |[G] người yêu đã |[D] bỏ ta đi

|[F#m] Buồn ơi ta xin |[G] chào mi Khi |[Em] tình yêu chấp cánh |[A] bay đi |

|[D] Buồn ơi ta đang |[Bm] lẻ loi |[G] Buồn hỡi ta đang |[D] đơn côi |

|[F#m] Buồn ơi hãy đến |[G] với ta Để |[Em] quên chuyện [A] tình |[D] xót xa |

 

|[Bb] Nếu trên |[Gm] đường tình ta |[C] lẻ loi một |[F] mình

Thì |[Bb] trên con |[Gm] đường đời ta |[E] có mi buồn |[A] ơi...|[A] _

 

|[D] Buồn hỡi thế nhân |[Bm] là thế Sao |[Em] người yêu vẫn mãi |[A] đam mê |

|[F#m] Buồn ơi yêu đương |[G] là thế Sao |[Em] tình ta vẫn cứ |[A] say mê_

Tình |[D] yêu cho ta |[Bm] niềm đau |[G] Buồn hỡi cho ta |[D] quên mau |

|[F#m] Buồn ơi hãy đến |[G] với ta Để |[Em] quên chuyện [A] tình |[D] xót xa...|[D] _ |

 

(solo guitar)

|[Bb] Nếu trên |[Gm] đường tình ta |[C] lẻ loi một |[F] mình

Thì |[Bb] trên con |[Gm] đường đời ta |[E] có mi buồn |[A] ơi...|[A] _ |

 

|[D] Buồn hỡi thế nhân |[Bm] là thế Sao |[G] người yêu vẫn mãi |[D] đam mê |

|[F#m] Buồn ơi yêu đương |[G] là thế Sao |[Em] tình ta vẫn cứ |[A] say mê_

Tình |[D] yêu cho ta |[Bm] niềm đau |[G] Buồn hỡi cho ta |[D] quên mau |

|[F#m] Buồn ơi hãy đến |[G] với ta Để |[A] quên chuyện tình |[D] xót xa...|

|[F#m] Buồn ơi hãy đến |[G] với ta Để |[Em] quên chuyện [A] tình |[D] xót xa...||