Buồn nào như lá bay – Hoàng Khai Nhân

Tone

Đánh giá

 

[C]  Một lần qua thế [Am]  thôi khi về [F]  nghe tay buông hờn [C]  dỗi 

[G]  Buồn nào như lá [Dm]  bay chia đời [G]  nhau những tiếng heo [C]  may 

[Em]  Ngày qua đôi chân lang thang bước theo [Dm]  lời buồn chập [F]  chùng 

Gót [C]  phiêu du đi vào tình [Em]  trần một lần [Dm]  nữa quen câu dối [G7]  gian 

 

[C]  Trời còn mưa ướt [Am]  vai như ngày [F]  xưa yêu em từ [C]  đó 

[G]  Hồn vừa xanh bóng [Dm]  cây cây đời [G]  đan những nhánh bơ [C]  vơ 

[Em]  Chừng như mưa trong đêm nay muốn em [Dm]  về rồi trở [F]  lại 

Tóc [C]  hoang vu thơm thềm cỏ [Em]  dại tình chợt [G]  sáng trong đôi [C]  mắt vui 

 

Sầu [F]  tan trong hư vô đêm [C]  lạnh run đôi môi khô 

Ngỡ [Dm]  như ngôn ngữ chia xa mịt [G]  mờ 

Về [F]  trong đêm hoang liêu đưa [C]  niềm vui nương chân theo 

Phấn [Dm]  son sao điểm trang cho tình [G7]  yêu 

 

[C]  Một lần qua [Am]  thế thôi khi [F]  về nghe không gian chợt [C]  tối 

[G]  Buồn nào như [Dm]  lá bay chia đời [G]  nhau những tiếng heo [C]  may 

Ngày [Em]  qua đôi chân lang thang bước theo [Dm]  lời buồn chập [F]  chùng 

Gót [C]  phiêu du đi vào tình [Em]  trần một lần [Dm]  nữa quen câu dối [G7]  gian 

 

[C]  Trời còn mưa ướt [Am]  vai như ngày [F]  xưa yêu em từ [C]  đó 

[G]  Hồn vừa xanh [Dm]  bóng cây cây đời [G]  đan những nhánh bơ [C]  vơ 

[Em]  Chừng như mưa trong đêm nay muốn em [Dm]  về rồi trở [F]  lại 

Tóc [C]  hoang vu thơm thềm cỏ [Em]  dại tình chợt [G]  sáng trong đôi [C]  mắt nai