Buồn Làm Chi Em Ơi

Tone

Đánh giá

 

|[Em]  |[Em]  |[Bm]  |[Em] 

 

|[Em] Buồn làm chi em |[Em] ơi lá [Bm] xanh rồi cũng phai [Em] màu

|[C] Ngỡ duyên mình bền |[C] lâu ai [G] ngờ lại xa cách |[Am] nhau

|[Am] Trăng treo trên mái |[D] đầu, |[D] tâm tư nên âu |[Bm] sầu

|[Bm] Qua bao nhiêu dãi |[Bm] dầu mà lại |[C] nỡ qua [D] cầu sang |[G] ngang

 

|[Em] Buồn làm chi em |[Em] ơi hết |[Bm] duyên, phận cũng lỡ [Em] làng

|[C] Tiếc một đời xơ |[C] xác, ngỡ |[G] ngàng chuyện tình trái_|[Am] ngang

|[Am] Ai gieo bao |[D] phũ phàng, |[D] cho hoa kia úa |[Bm] tàn

|[Bm] Thương số kiếp bẽ |[Bm] bàng rồi cứ |[C] trách mình [Bm] quá vội |[Em] vàng. |[Em] _

 

|[Em] Buồn làm chi em |[C] ơi, xót |[C] xa xin gửi lên |[Am] trời

|[Am] Chờ ngày mưa thôi |[D] rơi, mang nỗi |[D] sầu lìa xa tầm |[G] với

|[Em] Đời còn bao tương |[C] lai, lỡ |[C] sai vẫn kịp quay |[Am] lại

|[Am] Dù thời gian phôi_||[D]  phai, xin gói |[Bm] vào một tiếng thở |[Em] dài. |[Em] _

 

Midtro

|[Em]  |[Em]  |[C]  |[C]  |[Am]  |[Am] 

|[Am]  |[G] [D/F#]  |[Em]  |[Em]  |[C] 

|[Em]  |[Am]  |[Am]  |[D]  |[G] [D/F#] 

 

|[Em] Buồn làm chi em |[Em] ơi, nắng |[Bm] mưa nào bởi do |[Em] mình

|[C] Tất cả là Thiên |[C] Ý, nên |[G] tình đành phải |[Am] dở dang

|[Am] Xin mang theo kỷ_|[D]  niệm, |[D] thêm bao nhiêu nỗi |[Bm] niềm

|[Bm] Theo hoa rơi bên |[Bm] thềm và giữ |[C] mãi tận [D] đáy |[Em] con tim. |[Em] _

 

|[Em] Buồn làm chi em |[C] ơi, xót |[C] xa xin gửi lên |[Am] trời

|[Am] Chờ ngày mưa thôi [D] rơi, mang nỗi |[D] sầu lìa xa tầm [G] với

|[Em] Đời còn bao tương |[C] lai, lỡ |[C] sai vẫn kịp quay |[Am] lại

|[Am] Dù thời gian |[D] phôi phai, xin gói |[Bm] vào một tiếng thở |[Em] dài.