Buồn đêm vắng – Tuấn Khanh

Tone

Đánh giá

 

1. Đồi núi chiều nay mây vương [C]  ngợp trời

[F]  Buồn ơi tha [G]  tôi đừng mang [C]  sầu tới

Những đôi [Am]  chim lạc đàn trời [Dm]  chiều

Có [Em]  ngờ giờ [C]  đây lòng [Em]  tôi nghe bao cô [G7]  liêu

 

2. Người ấy thường hay nghe tôi [C]  chuyện trò

[F]  Và mơ duyên [Dm]  tơ từ ngay [C]  ngày đó.

Biết đâu [Am]  đêm nay nàng đợi [Dm]  chờ

Có [Em]  còn gọi [C]  tôi chiều [G]  nay nơi chốn [C]  xa mờ [F] 

 

ĐK: Mai sau dù [F]  nhiều thương đau

Ngại chi buồn [G]  vui có [C]  nhau

[Am]  Em [Dm]  như sông [F]  vắng đò [Dm]  chiều

Đợi người trên [D7]  bến tiêu [G]  điều

 

3. Còn nhớ vầng trăng đôi ta [C]  hẹn hò? 

[F]  Một giây xa [G]  nhau bằng bao [C]  mùa nhớ

Vắng anh em [Am]  đừng cười rộn [Dm]  ràng

Dẫu [Em]  rằng chỉ [C]  là một [G]  vài giây phút [C]  mơ màng [F]