Bướm trắng – Bảo Chinh

Tone

Đánh giá

 

Ngày chia [Am]  tay hai chúng [G]  ta chia hai [Am]  đường đi

Lệ nhẹ [Dm]  rơi em dấu mi quay mặt khẽ [Am]  chào

Tình là [F]  chi cho thế [G]  gian biết bao [C]  ly biệt

Tình là [F]  chi cho lá [G]  thu mãi rơi [E7]  ngàn năm

 

Một lần [Am]  thôi xin nắm [G]  tay xa nhau [Am]  ngàn khơi

Ngìn trùng [Dm]  xa hãy nhớ nhau dẫu duyên [Am]  lỡ làng

Thời gian [F]  qua mãi khắc [G]  sâu hỡi một [C]  kỷ niệm

Mình chia [F]  tay đã góp [G]  thêm thiên thu [Am]  tình đau

 

Một [F]  cánh bướm trắng trong chiều nắng

Thấp thoáng ta muốn [G]  bắt bướm trắng trao tặng [Am]  em

Mà [F]  bắt làm chi không còn em

Thân yêu hãy để bướm [G]  bay lãng du cho chung [Am]  kiếp tình

Này [C]  hỡi cách bướm ta mong được [Am]  bay như mi

Cho đời bình [Dm]  yên thênh thang oh oh oh [Am]  oh

Oh oh [F]  oh huh [G]  oh, oh oh [C]  oh, Oh oh [F]  oh huh [G]  oh, oh oh [E7]  oh

 

Giờ [F]  anh vẫn đang không tin chúng [G]  ta đã chia tay nhau

Cách xa hai nơi hai đứa phương [C]  trời

Giận [F]  nhau rồi lại hợp tan đâu ngỡ [G]  rằng xa nhau lần này

Sẽ không [Am]  còn cơ hội cho ta gặp nhau

Ôi [F]  những hồi [G]  chuông tiễn [Am]  biệt

Đã đến [C]  lúc cách [E7]  xa, xa muôn [Am]  trùng