Bước chân lẻ loi

Tone

Đánh giá

 

 

từng |[Dm] chiều trên |[Dm] phố,

bước |[C] chân anh lẻ |[Dm] loi

giờ |[Dm] em đến |[Dm] chốn mờ |[C] xa

nhạt bóng |[F] mây

nơi chân |[Bb] trời không ngày |[C] tháng,

phiêu |[Am] du quên lối |[Dm] về

đặt |[Bb] tên dấu chân |[C] em

trong đời |[Dm] tôi

Giọt |[Dm] mưa kia |[Dm] đã

xóa |[C] tan bóng hình |[Dm] em

Còn |[Dm] đây nước |[Dm] mắt

hòa |[C] chung niềm nhớ |[F] nhung

Trên con |[Bb] đường xanh màu |[C] 

đã |[Am] quen dấu chân |[Dm] người

Lẻ |[Bb] loi bước chân |[C] anh

đi về |[Dm] đâu

|[Dm] ...

|[Bb] Chơi vơi anh |[C] bước

qua |[Am] nhanh con đường |[Dm] xưa

|[Bb] nơi ta đã |[C] 

những ngày |[A7] vui____ |[A7] ...

|[Bb] bao nhiêu ân |[C] ái

xin |[Am] trôi theo làn |[Dm] mây

|[Bb] miên man câu |[C] hát

mãi gọi |[A7] em

|[A7] tiếng mưa |[Dm] buồn

sao lạnh |[C] quá,

cô |[Am] đơn anh khóc |[Dm] thầm

lẻ |[Bb] loi bước chân |[C] anh

trong chiều |[Dm] mưa ||

/////////////////

từng |[Dm] chiều trên |[Dm] phố,

bước |[C] chân anh lẻ |[Dm] loi

giờ |[Dm] em đến |[Dm] chốn mờ |[C] xa

nhạt bóng |[F] mây

nơi chân |[Bb] trời không ngày |[C] tháng,

phiêu |[Am] du quên lối |[Dm] về

đặt |[Bb] tên dấu chân |[C] em

trong đời |[Dm] tôi

Giọt |[Dm] mưa kia |[Dm] đã

xóa |[C] tan bóng hình |[Dm] em

Còn |[Dm] đây nước |[Dm] mắt

hòa |[C] chung niềm nhớ |[F] nhung

Trên con |[Bb] đường xanh màu |[C] 

đã |[Am] quen dấu chân |[Dm] người

Lẻ |[Bb] loi bước chân |[C] anh

đi về |[Dm] đâu

|[Dm] ...

|[Bb] Chơi vơi anh |[C] bước

qua |[Am] nhanh con đường |[Dm] xưa

|[Bb] nơi ta đã |[C] 

những ngày |[A7] vui____ |[A7] ...

|[Bb] bao nhiêu ân |[C] ái

xin |[Am] trôi theo làn |[Dm] mây

|[Bb] miên man câu |[C] hát

mãi gọi |[A7] em

|[A7] tiếng mưa |[Dm] buồn

sao lạnh |[C] quá,

cô |[Am] đơn anh khóc |[Dm] thầm

lẻ |[Bb] loi bước chân |[C] anh

trong chiều |[Dm] mưa ||

|[A7] tiếng mưa |[Dm] buồn

sao lạnh |[C] quá,

cô |[Am] đơn anh khóc |[Dm] thầm

lẻ |[Bb] loi bước chân |[C] anh

trong chiều |[Dm] mưa ||