Bùa Yêu (HANC)

Tone

Đánh giá

 

 

[Fm7] Lâu nay em luôn một [Cm7] mình

Lâu không quan tâm đến người [A#m7] nào... [Cm7] ...

[Fm7] Nhưng tim em đang ồn [Cm7] ào

Khi anh quay sang nói lời [A#m7] chào... [Cm7] ...

 

Hẹn hò [Fm7] ngay với em đi, [Cm7] đâu có mấy khi, 

[C#] Sao không yêu nhau bây [A#m7] giờ, yêu luôn [Cm7] đi

[Fm7] Tin không em đang thật lòng [Cm7] 

Em nghe đây anh nói đi [C#] anh [A#m7] ... [Cm7] ...

 

[Fm7] Yêu hay không yêu không [Cm7] yêu hay yêu nói một lời

Bên nhau hay thôi, chỉ [A#m7] một lời ù hú [Cm7] u u ù

[Fm7] Không yêu yêu hay không yêu không [Cm7] yêu hay yêu nói một lời [C#] thôi

Nếu anh có yêu nói đi ngại [Fm7] 

[Cm7] [A#m7] [Cm7] [Fm7] [Cm7] [A#m7] [Cm7] 

 

[Fm7] Em luôn vui, em hiền lành, 

[Cm7] Không hay đi chơi, [A#m7] nấu ăn [Cm7] ngon, 

[Fm7] Em may, em thêu thùa này, 

[Cm7] Yêu thương ai yêu hết lòng [A#m7] này [Cm7] 

 

Chỉ là [Fm7] anh đấy thôi anh

[Cm7] Duy nhất riêng anh

Xưa nay bên em bao [A#m7] người vây xung [Cm7] quanh

[Fm7] Tin không em đang thật lòng

[Cm7] Em nghe đây anh nói đi anh [A#m7] ... [Cm7] 

 

[Fm7] Yêu hay không yêu không [Cm7] yêu hay yêu nói một lời 

[C#] Bên nhau hay thôi, chỉ [A#m7] một lời ù hú [Cm7] u u ù 

[Fm7] Không yêu yêu hay không yêu không [Cm7] yêu hay yêu nói một lời [C#] thôi 

Nếu anh có yêu nói đi ngại [Fm7] gì 

[Cm7] [A#m7] [Cm7] [Fm7] [Cm7] [A#m7] [Cm7] [Fm7] 

 

[C#] Hỡi anh [Fm7] có hay [D#] biết rằng 

[A#m7] Thời gian cứ thế trôi nào [C#] có chờ. 

[Fm7] Chúng ta thì cần người [D#] ở bên 

[A#m7] Sẻ chia những phút giây trong [C#] đời 

 

---------- [Fm7] --------------- [Cm7] ------------------ [A#m7] -------------- [Cm7] --------------- [Fm7] 

E-----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------

B------9---|-------9-------------4--|------4-----------------2--|------2-----------4--|-----3------------------9---

G------8---|-------8-------------3--|------3-----------------1--|------1-----------3--|-----4------------------8---

D-----10--|------10------------5--|------5-----------------3--|------3-----------5--|-----5------------------10--

A-8--------|-8---------6---3-------|--3-------3--2----1-------|--1------1--3-------|--3------3----6----8-------

E-----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------