Bông Mua Tím – Hà Phương – Lưu Ánh Loan

Tone

Đánh giá

 

 

 Bâng khuâng đứng hàng [Am]  ba nhìn ra nơi bờ sông vắng

 Ôi đêm lắng chìm [D] sâu nhớ [E7]  thương làm bạc mái [Am]  đầu

Từ khi lên xe [F]  hoa đi theo [G]  chồng về miệt xứ [C]  xa

Cây mua [Am]  buồn còn có trổ [Dm]  hoa hay đã [E7]  tàn vì xa cách [C]  xa [E7] 

 

2. Mang nỗi nhớ dòng [Am]  sông chìm trong một màu mua tím

 Nơi hẹn ước cùng [D] nhau với [E7]  bao mùa hoa kỷ [Am]  niệm

Tìm ra đâu hương [F]  xưa với khung [G]  trời đầy mây gió [C]  mưa

Gót son [Am]  mềm còn có ai [Dm]  đưa nghe hắt [E7]  hiu lều tranh gió [Am]  lùa

 

ĐK: Hò [Am]  ơi con chim manh manh đậu phải cành chanh

Trái [D]  ngang mà lỡ bước nên [Am]  đành xa cách nhau

Vẫy [C]  tay một mối duyên [Am]  đầu ngờ đâu tiếp [E7]  bước qua cầu đắng [Am]  cay

 

3. Gửi nửa mảnh tình [Am]  phai về nơi phương trời xa ấy

 Thương biết mấy là [D] thương bến [E7]  xưa còn ai ngóng [Am]  chờ

Người ơi nơi [F]  xa xăm có hiểu [G]  lòng người xưa đó [C]  không

Bông mua [Am]  tàn rụng rớt ven [Dm]  sông cho xót [E7]  xa một kiếp má [Am]  hồng