Bóng mưa – Hồ Hoài Anh

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Chiều nay mấy kéo [F]  về, chiều nay mây đến [G]  đây

[F]  Mây âm thầm trôi rớt cơn [Am]  mưa

Hạt mưa bay khắp [F]  trời, tựa như trong mắt [G]  ai.

 

Và bong [Dm]  bóng cứ rớt xuống đây [Am]  mãi tan rồi

[Dm]  Mưa hay nước mắt trong lòng [Am]  tôi vỡ oà

[G]  Rơi, khi em đã [F]  xa rồi tôi với [E7]  tôi. [Am] 

 

ĐK:

Chiều một người đã [F]  khuất, chiều một người ra [G]  đi

Cùng [Dm]  với cơn mưa não [Am]  nề

Còn một người đứng [F]  mãi, Còn một người dưới [G]  mưa

Chia tay nhau sao em [Am]  hỡi.

 

Trời còn buồn khóc [F]  mãi, để giọt sâu tuôn [G]  rơi

[Dm]  Xuống nơi không gian tĩnh [Am]  lặng.

Và chuyện mình đã [F]  hết vì người đành chia [G]  hai

Tan theo bong bóng vỡ [F]  oà vỡ [E7]  oà.