Bông Mai Tỏa Hương

Tone

Đánh giá

 

 

Mênh |[Em9] mông đồi chè xanh |[Cadd9] ngắt

Em bông |[Am7] MAI tỏa [D7] hương khắp núi |[G7M] rừng |[G7M] _

Mắt rực |[C7M] sáng, môi em đỏ |[Am7] thắm

Anh đang |[Bm7] mơ, dù chỉ trong |[B7] 

Được nắm tay |[Edim7] em lấy |[Am7] một lần ?

Cùng sánh vai |[C7M] nhau nơi núi rừng TÂY |[Am7] BẮC

ngát hương |[Bm7] rừng và ngát hương |[B7] MAI ...

Vì trong |[Edim7] mơ, thì cứ |[Am7] mơ thôi ?

Ngược lại thời |[D] gian, giá mình trẻ |[G7M] lại

Không ki lô |[C7M ] mét cùng chung |[Am7] bước ?

Đi giữa " TRÁI |[Bm7] TIM ", đi giữa rừng |[B7] MAI 

hết cuộc |[Em9] đời .......