Bông Hồng Thủy Tinh

Tone

Đánh giá

 

----------------------------------<br />

|[G] ____Nếu những đắm say |[G] vội vã<br />

Ta đã |[G] trao nhau để rồi |[Em] lãng quên<br />

|[C] ___ Nhưng năm tháng |[D] trôi<br />

Ðể lòng |[D] mang bao vết thương |[Em] khắc sâu<br />

|[C] __ Vì ta đã chót |[D] yêu |<br />

[D] Tình |[G] yêu xưa như vết cứa xót |[G] xa<br />

Tim anh âm thầm đau |[Em] đớn<br />

Bụi mờ |[C] quá khứ đã giăng che mờ<br />

|[D] trên cây đàn đã nín |[Em] câm<br />

Tình yêu |[D] đó xin gọi tên<br />

"Bông hồng |[Em] thuỷ tinh"<br />

Ðể sỏi |[C] đá quen bước chân anh<br />

từng |[D] đêm trên phố khuya |<br />

[D] <Điệp khúc :><br />

|[G] Xin như cơn mơ cho bông |[G] hoa sẽ mãi mãi <br />

trong |[D] tim ta<br />

|[Em] Xin cho đôi tay nâng niu |[Em] chớ vô tình có <br />

đánh |[D] rơi<br />

Vì tình |[C] yêu kia mong manh như thuỷ |[C] tinh<br />

Anh không muốn trong đời |[D] thiếu em, <br />

|[D] thiếu em ...<br />

Ðể thời |[G] gian ta chia xa không |[D] phai nhòa<br />

Ðể ngày |[Em] mai ta sẽ mãi không |[D] quên<br />

Xin em |[C] hãy giữ kỷ niệm<br />

"|[D] Bông hồng thuỷ |[D] tinh"<br />

oh |[G] oh<br />

<br />

|[G] __Nếu những đắm say |[G] tìm đến<br />

Khi thời |[G] gian chưa xóa mờ vết |[Em] thương<br />

|[C] ____Dù cho năm tháng |[D] qua<br />

Cuộc tình |[D] chia cách xa đôi |[Em] nơi<br />

|[C] ____Ngày xưa ta đã |[D] yêu |<br />

[D] Dù |[G] thời gian cho ai sẽ lãng |[G] quên<br />

Ai âm thầm |[Em] tiếc nuối<br />

Bụi mờ |quá khứ đã giăng che mờ<br />

|[D] trên cây đàn đã nín |[Em] câm<br />

Tình yêu |[D] đó vẫn gọi tên<br />

"Bông hồng |[Em] thuỷ tinh"<br />

Ðể sỏi |[C] đá quen bước chân anh<br />

từng |[D] đêm trên phố khuya |<br />

[D] <Điệp khúc :>  <br />