Bông hoa đẹp nhất

Tone

Đánh giá

 

Tone [C] 

Intro 

| | | |  |[Gm]  |[A]  |[Dm]  |[Dm]  |[Fm]  |[C]  |[D]  |[D] 

 

Verse:

___Mãi sau này |[C] anh mới biết |[Fm] _bông hoa đó không phải |[C] _của anh 

|[Fm] _Chẳng qua là anh |[Am] đã đi ngang qua |[G] đúng mùa hoa |[D/F#] đẹp nhất 

|[D] _Con tim |[Dm] anh cứ ngỡ là |[G] duyên số thì ra |[Em] đó chỉ là chuyện |[A7] hư vô ~

Lý |[Dm] do chia tay là |[F] gì em có biết |[Bb] không ?  

 

Chorus:

|[G] _Vì em không |[C] yêu anh như anh yêu |[E7] em

Vì em xem |[Am] anh chỉ là nhất |[Gm7] thời [C7] 

Người |[F] mới chơi vơi như |[Fm] anh, làm |[C] sao anh mơ có |[Gm7] em [C7] 

Mãi sau |[F] này xa nhau anh |[Fm] mới thấu

Suốt chặng |[Em] đường khi yêu ai |[A7] biết đâu 

Người |[Dm] mình từng thương giờ |[F] như hai người xa lạ |[Bb] đã biết hết về |[G] nhau 

 

Sau này gặp |[C] nhau anh muốn |[E7] biết 

Mùa hoa đẹp |[Am] nhất em có nhớ |[Gm7] gì ~[C7] 

Ngày |[F] đó yêu nhau lúc |[Fm] xuân thì

Mà điều |[C] gì làm em quay lưng |[Gm7] đi [C7] 

Nếu gặp |[F7M] lại nhau em vẫn ôm |[Fm] anh hay |[Em] em sẽ né tránh |[A7] anh 

Chỉ |[Dm] dám buông đôi câu |[G] chào dạo này |[C] anh sao ? |

 

| | | | | ~ | | |

 

Verse 2:

Mãi sau này |[C] anh mới biết |[Fm] _Người đó không phải là |[C] người yêu anh |[Fm] 

Chẳng qua là anh |[Am] đã đi ngang qua |[G] đúng ngày người cô |[D/F#] đơn nhất

|_Thì thầm vài |[Dm7] câu, mình nói yêu |[G] nhau

Thế nên chuyện |[Em] mình cũng chẳng tới |[A7] đâu

Lý |[Dm] do chia tay là |[C] gì em có biết |[Bb] không? |[G] 

 

-> Chorus ->

 

Vì em không |[C] yêu anh như anh yêu |[E7] em

Vì em xem |[Am] anh chỉ là nhất |[Gm7] thời [C7] 

Người |[F] mới chơi vơi như |[Fm] anh, làm |[C] sao anh mơ có |[Gm7] em [C7] 

Mãi sau |[F] này xa nhau anh |[Fm] mới thấu

Suốt chặng |[Em] đường khi yêu ai |[A7] biết đâu 

Người |[Dm] mình từng thương giờ |[F] như hai người xa lạ |[Bb] đã biết hết về |[G] nhau 

 

Nâng 1 tone (C-->D)

Sau này gặp |[D] nhau anh muốn |[F#7] biết 

Mùa hoa đẹp |[Bm] nhất em có nhớ |[Am7] gì  [D7] 

Ngày |[G] đó yêu nhau lúc |[Gm] xuân thì

Mà điều |[D] gì làm em quay lưng |[Am7] đi [D7] 

Nếu gặp |[G] lại nhau em vẫn ôm |[Gm] anh hay |[F#m] em sẽ né tránh |[B7] anh 

Chỉ |[Em] dám buông đôi câu |[A] chào dạo này |[D] anh sao ?| 

| | | | | | | | | | | |