Bốn Chữ Lắm

Tone

Đánh giá

 

 

||: |[Em] ___ |[G6] ___ |[Dsus2] ______ |[Am] ____ :|| x3

 

|[Em] Yêu là đau, thương là đau |[G6] sao chờ mong 

Người đivề đâu vẫn |[Dsus2] nhớ về

Tình là |[Am] có không khi nào.

|[Em] Tay cầm tay,thương là thương

|[G6] Sao chờ mong ngày mai ai |[Dsus2] biết ra sao

Người có |[Am] đi xa tận phương trời.

 

|[Em] Nắng trong mưa tìm nhau

Chờ một |[G6] ngày yêu thương lả lơi

|[Dsus2] Nói cho nhau một câu

Để từng |[Am] ngày ta thôi còn trông ngóng

 

|[Em] Trái tim thôi ngủ yên

Để từng |[G6] đêm ta say triền miên

|[Dsus2] Để đêm nay ngừng trôi

Một mình |[Am] anh nơi đây vẫn thao thức

 

|[Em] Yêu lắm...Thương lắm... mà |[G] xa lắm... đau lắm...

|[Dsus2] Ai buồn... Ai buồn...|[Am] _Em buồn... Vì ai

|[Em] Yêu lắm...Thương lắm...mà |[G] xa lắm... chứ đau lắm...

|[Dsus2] Ai chờ... mong chờ... |[Am] em chờ đợi anh

 

|[Em] Na na na na na na |[G6] na na na na na na

|[Dsus2] na na na na na na |[Am] na na na na

|[Em] Na na na na na na |[G6] na na na na na na

|[Dsus2] na na na na na na |[Am] na na na na