Bốn chữ lắm – Phạm Toàn Thắng

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Yêu là đau, thương là đau sao

[G]  Chờ mong người đi về đâu vẫn [D]  nhớ về

Tình là [A]  có không khi nào?

[Em]  Tay cầm tay, thương là thương sao

[G]  Chờ mong ngày mai ai [D]  biết ra sao

Người có đi [A]  xa tận phương trời.

[Em]  Nắng trong mưa tìm nhau

Chờ một [G]  ngày yêu thương lả lơi

[D]  Nói cho nhau một câu

Để từng [A]  ngày ta thôi còn trông ngóng

[Em]  Trái tim thôi ngủ yên

Để từng [G]  đêm ta say triền miên

[D]  Để đêm nay ngừng trôi

Một mình [A]  anh nơi đây vẫn thao thức.

[Em]  Yêu lắm thương lắm mà [G]  xa lắm đau lắm

[D]  Ai buồn ai buồn [A]  em buồn vì ai

[Em]  Yêu lắm thương lắm mà [G]  xa lắm đau lắm

[D]  Ai chờ mong chờ [A]  em chờ đợi anh

[Em]  Na na na na na na [G]  na ...[D] ...[A]