Bờm ơi – Trí Tùng

Tone

Đánh giá

 

Intro: [C] [G] [Am] [C] [F] [G] 

 

Người [C]  ơi anh [G]  hát riêng bài [Am]  ca [C7] 

Tặng [F]  em cô [G]  gái anh thầm [C]  yêu [C7] 

Lúc em [F]  cười mùa xuân trong anh

Lúc em [G]  buồn mùa đông vây [C]  quanh

Em có [F]  hiểu lòng anh muốn nói

Suốt đời [G]  yêu em. [G7] 

 

Rồi [C]  mai anh [G]  phải đi học [Am]  xa [C7] 

Người [F]  ơi anh [G]  chỉ yêu mình [C]  em [C7] 

Lúc một [F]  mình nhìn về nơi xa

Ngước lên [G]  trời nhìn vì sao [C]  đêm

Anh tin [F]  rằng ở nơi xa kia

Em chờ [G]  anh mãi. [G7] 

 

[C]  Có những lúc nhớ [G]  em anh khóc [Am]  thầm [C7] 

Vì [F]  có những lúc nhớ [G]  em lòng [C]  đắng cay [C7] 

Người [F]  ơi em ở nơi [G]  xa

Mình [E7]  anh trong cô [Am]  đơn

[F]  Lòng ngập thương nhớ dâng [G]  đầy.

 

* Em có [F]  hiểu lòng anh muốn [G]  nói anh nhớ em [C]  nhiều [C7] 

Em có [F]  hiểu lòng anh muốn [G]  nói anh nhớ em [C]  nhiều.