Bỏ em vào Balo (Bỏ Anh Vào Ba Lô) – Tan Tran – Tan Tran

Tone

Đánh giá

 

 

 Bỏ em vào balo [C] đưa em ra khỏi thủ [G] đô

Mình cùng rời thành [Am] phố 

Tránh những làn khói ô [Em] 

Xây một căn nhà [F] gỗ

Ở mãi xa tận ngoại [C] ô

Vứt hết những bão [Dm] tố

Giữi trốn Hà Nội đông [G] xô bồ

 

Gạt bỏ muộn phiền đằng [C] sau

Mình sống như là Đen [G] Vâu

Về mình nuôi thêm [Am] 

Buồn quá mình trồng thêm [Em] rau

Anh chẳng ngại điều gì [F] đâu

Nước mắt mình tự mình [C] lau

Hạnh phúc dù trước dù [Dm] sau

Chỉ cần được có [G] nhau

Chỉ cần được có [C] nhau