Bỏ Đi Mà Làm Người – Tào Lữ Phụ – Tào Lữ Phụ

Tone

Đánh giá

 

 

[Am] Lơ lửng giữa cuộc đời, [C] mê phê pha sớm tối. 

[Dm] đôi chân tôi cứ bơi nhưng tiếc [Em] thay tay tôi [Am] mệt rồi

[Am] tôi không thể vào bờ vì bờ [C] xa mà tôi ngáo quá.

[Dm]  chẳng tài nào thoát ra khỏi con [Em] ma giữa chốn xa [Am] lạ

 

[Am] Suy nghĩ giờ chỉ toàn [C] kẹo cần ke đá đấm

[Dm] dăm ba hôm nghỉ chơi, đầu với [Em] thân tôi như [Am] rụng rời

[Am] tương lại sáng ngời ngời, vì nghiện [C] phê mà tôi vứt hết.

[Dm] cuộc đời buồn của [G] tôi, giờ nghiệm [Em] ra 2 chữ sai [Am] rồi.

 

Còn ai giống như [F] tôi, hãy bỏ đi mà làm [C] người

vì kẹo ke đá phê [F] pha, hỏng đầu đâu ai [C] thấu

oách chi [A] đâu, oai phong gì [G] đâu

cứ chơi lâu trước sau cũng [Am] chầu

đời thật còn chẳng ăn [F] ai, lấy đâu ra mà ảo [E] giác.

 

nhìn về phía xa [F] xem ai đang đỏ mắt nhìn [C] theo

là mẹ cha đó chứ [F] ai, từng người [G] thân đang mong [C] ngóng.

có sao [A] đâu bao lâu thì [G] bao, cố quyết tâm cai dứt thôi [Am] mà.

vì chúng ta sinh [G] ra đâu phải để [Am] nghiện