Bình Yên

Tone

Đánh giá

 

 

|[Bm] _ |[Em] _ |[Bm] _ |[F#] _

|[G] _ |[A] _ |[D] _ |[F#] _ |

|[Bm] _ Bình yên một |[Em] thóang cho tim mềm

|[Bm] _ Bình yên ta |[F#] vào đêm |

|[G] _ Bình yên để |[A] đóa hoa ra chào

|[D] _ Bình yên để |[F#] trăng cao |

|[Bm] _ Bình yên để |[D] sóng nâng niu bờ

|[G] _ Bình yên không |[C#7] ngờ |

|[F#] _ Lòng ta se |[F#] sẽ cầu kinh bình |[Bm] yên. |[Bm] _ |

 

|[Bm] _ Bình yên để |[Em] gió đưa em về.

|[Bm] _ Bình yên ta |[F#] chờ nghe |

|[G] _ Chờ nghe tình |[A] vỗ lên tim mình.

|[D] _ Chờ nghe tình |[F#] lung linh |

|[Bm] _ Bình yên để |[D] nắng soi môi thơm.

|[G] _ Bình yên ta |[C#7] mừng |

|[F#] _ Mừng em đã |[F#] hết đau thương về |[G] đây ấm |[G] cúng |

|[F#] _ Mừng em đã |[F#] biết xót thương tình |[Bm] yêu |[Bm] _ ||

 

DK:

|[A] Như từ bao |[A] la ta ra đời |[D] _ một kiếp nữa. |[D] _ |

|[A] Như từ trong |[A] nhau lớn lên khôn |[D] lên cùng |[D] nhau |

|[G] Như một câu |[G] hát ứa ra từ |[D] tim.

Tặng nhau |[D] nhé tiếng nghe hồn |[G] nhiên

Để quên |[G] hết khó khăn chia |[F#] lìa |[F#] _ |

Quay lại lời 1,2 Nghệ sĩ Trần Hiếu hát ở Gamme Em -> Hết.