Biệt ly – Phúc Trường

Tone

Đánh giá

 

Mai [Am]  anh đi rồi em [G]  có vui

Mai [F]  anh xa rồi em có [E7]  buồn

Xin hãy [F]  giữ cho nhau ngọt ngào này đến mai [Am]  sau

Dẫu [G]  khi không còn nhau [E7]  nữa

 

Yêu [Am]  thương bây giờ đã vỡ [G]  tan

Đôi [F]  ta bây giờ quá trái [G]  ngang

Thiên [Dm]  đường yêu ngày nào giờ đã [C]  vỡ trong mơ

Lối [G]  xưa không còn nhau [E7]  nữa

 

Hãy nói đi người [Am]  ơi đừng làm lệ vương khoé [Dm]  mắt

Nói đi người [G]  ơi dù là ngày mai xa [C]  cách

Vì anh quá [F]  yêu nên đã không thể quay lại

Mong em bình [E7]  yên luôn được hạnh phúc

 

Giờ bước đi thật [Am]  xa lòng này dường như tan [Dm]  nát

Trái tim anh giờ [G]  đây đã không lối [C]  thoát

Xin hãy thứ [F]  tha một lần

Vì lòng [Dm]  anh giờ đây nào [E7]  có vui khi biệt [Am]  ly

 

Hãy nói đi người [Am]  ơi dù một [Dm]  lần, nói đi người [G]  ơi chỉ một [C]  lần

Để rồi sáng [F]  mai mỗi khi anh thức [Dm]  dậy lại được [E7]  thấy em như ngày xưa

Xin hãy thứ [F]  tha một lần

Vì lòng [Dm]  anh giờ đây nào [E7]  có vui khi biệt [Am]  ly