Biển Và Ánh Trăng

Tone

Đánh giá

 

|[C#] _ Nghe biển xanh dịu |[C#aug] dàng ru êm<br />

|[C#] _ Ru từng con sóng |[F#7M] mơ màng<br />

|[Fm7] _ Ru lời yêu thương |[D#m7] nồng nàn<br />

|[D#m7b5] _ Ru bờ môi |[G#] ngọt hương đêm...<br />

|[C#] _ Em vầng trăng dịu |[C#aug] hiền lung linh<br />

|[C#] _ Như ngàn sao sáng |[F#7M] đêm diệu kì<br />

|[Fm7] _ Như ngàn mây vờn trên |[A#7] sóng biếc<br />

Để |[D#m] cuốn em về, gọi |[D#m7b5] ánh trăng<br />

về cùng |[G#] anh...|[G#] _ |<br />

<br />

|[E] Biển anh xanh |[C#m] lắm...<br />

|[G#m] biển mênh mông |[C#m] lắm...<br />

Như |[F#m] tình anh ấm áp, như |[F#m] ngàn con sóng cuốn<br />

vẫn |[B] mãi... yêu |[B] em...<br />

|[C#] Nhẹ nâng câu |[A#m] hát, |[Fm] dịu dàng êm |[A#m] ái...<br />

Em |[D#m] vầng trăng trên cao, mang |[D#m7b5] tình yêu<br />

theo mây và |[G#] gió...|[G#] _   |[G#] _   |<br />

<br />

|[C#] _ Nghe biển xanh dịu |[C#aug] dàng ru êm<br />

|[C#] _ Ru từng con sóng |[F#7M] mơ màng<br />

|[Fm7] _ Ru lời yêu thương |[D#m7] nồng nàn<br />

|[D#m7b5] _ Ru bờ môi |[G#] ngọt hương đêm...<br />

|[C#] _ Em vầng trăng dịu |[C#aug] hiền lung linh<br />

|[C#] _ Như ngàn sao sáng |[F#7M] đêm diệu kì<br />

|[Fm7] _ Như ngàn mây vờn trên |[A#7] sóng biếc<br />

Để |[D#m] cuốn em về, gọi |[D#m7b5] Gánh trăng<br />

về cùng |[G#] anh...|[G#] _ |<br />

<br />

|[E] Biển anh xanh |[C#m] lắm...(yêu anh biển xanh ngời)<br />

|[G#m] biển mênh mông |[C#m] lắm...(mênh mông biển hát lời)<br />

Như |[F#m] tình anh ấm áp, như |[F#m] ngàn con sóng cuốn<br />

vẫn |[B] mãi... yêu |[B] em...<br />

|[C#] Nhẹ nâng câu |[A#m] hát (câu hát cùng vui cười)<br />

|[Fm] dịu dàng êm |[A#m] ái...(em như vầng trăng tuyết)<br />

Em |[D#m] vầng trăng trên cao, mang |[D#m7b5] tình yêu theo<br />

mây và |[G#] gió...|[G#] _ |<br />

<br />

|[E] Biển anh xanh |[C#m] lắm (biển anh xanh màu mắt em dịu dàng)<br />

|[G#m] biển mênh mông |[C#m] lắm<br />

Biển |[A] mênh mông, biển hát, biển |[A] hát lời yêu<br />

thương |[B] nồng nàn...|[B] _ |          <br />

|[C#] Nhẹ nâng câu |[A#m] hát (câu hát nhẹ vút bay cùng ánh trăng vàng)<br />

|[Fm] dịu dàng êm |[A#m] ái...(gọi tên anh tình yêu đầu)<br />

Em |[D#m] vầng trăng trên cao,mang |[D#m7b5] tình yêu<br />

theo mây và |[G#] gió (theo mây và gió)<br />

<br />

|[E] Tình ta mãi |[C#m] mãi...<br />

|[G#m] Dài theo năm |[C#m] tháng...<br />

Như |[F#m] biển xanh sóng cuốn xô |[E] bờ...<br />

Yêu mãi ánh |[A] trăng...|[B] ánh trăng ...[C#7M] ánh.....|</p>