Biển tình

Tone

Đánh giá

 

|[C] _       |[Am/F#] _     |[Dm] _       |[G] _  x2

|[C] _       |[Em] _        |[F] _        |[C] _

|[Am7] [G]  |[Am/F#] [C]  |[Dm7] [G] _ |[C] [Fm] _

 

|[C] _Nằm nghe sóng |[C] vỗ từng lớp |[C] xa

Bọt tràn theo |[Am7] từng làn gió 

|[Dm] đưa [C7] Một vầng trăng |[F] sáng 

như tình yêu chúng |[Em7] ta

Vượt ngàn hải |[Dm7] lý cũng không [Dm/G] xa 

 

|[G7] _ Biển rộng đất |[C] trời chỉ có |[Em] ta

Thì dòng ngân |[Am7] hà mình cũng 

|[Dm7] qua [C] Biển không biên |[F] giới 

như tình anh với |[Em] em

Hơn cả những |[G7] vì [C] sao đêm 

 

ĐK: 

|[F] _[C] _ |[Am] Trăng nhô lên cao trăng [G] gác trên đầu |[C] núi

Mây xanh xanh |[Am7] lơ vì đắm say tình |[Em] mới [C7] Đến đây với |[F] em mà [Am/F#] ngỡ trong 

giấc |[Em7] mơ [A7] Mắt em âu |[Dm] sầu là  [G7] cả một trời |[C] thơ

 

Không gian im |[Am] nghe nhịp [G] đôi tim hẹn |[C] ước

Mong sao tương |[Am] lai đường trăng ta cùng |[Em] bước

[C7] Siết tay dắt |[F] nhau mình lánh xa 

thế |[Em] nhân [A7] Lánh xa u |[Dm] phiền đắng [G7] cay trần |[C] gian [F] 

 

|[C] _Đời anh sẽ |[C] đẹp vì có |[Em] em

Ngày dài sẽ |[Am] làm mình nhớ 

|[Dm] thêm [C7] Biển xanh cát |[F] trắng 

sóng hòa nhịp ái |[Em] ân

Không còn những |[G7] chiều |[C] bâng khuâng |[F] [C] 

Quay lại từ đầu