Biển Nhớ Thuyền

Tone

Đánh giá

 

Intro

|1 |19

 

|[Em] _Biển xanh |[Em] bao la

Ôm góc |[Em] trời một đời |[Em] luyến nhớ|[B6add9] _

|[B6add9] _Nhớ kỷ |[Am] niệm xưa

Tháng |[B7] năm êm |[D7] đềm trôi

 

|[E6add9] _Thuyền ai |[Em] lênh đênh

Biển |[Em] lắng động dìu |[Em] thuyền êm trôi|[B6add9] _

Tình biển |[A7] đậm sâu

Khắc |[B7] ghi bóng thuyền trong |[Em] đáy lòng

 

|[Em7] _Tình đẹp lòng |[G] trăng sao

Trăng |[Am6] lung linh nhịp |[Em9] mái chèo

|[Em] _Biển [Em7] mở bàn |[C9] tay yêu

Đưa |[E] thuyền qua bão|[Am] _ bùng

 

|[Am9] _Giờ thuyền đành |[B] xa ta

Đi |[B6add9] tìm bờ bến |[C9] mới

Từng |[Am] đêm đông lạnh|[G6add9] _ lùng

Biển|[C] _ chìm [B6] dưới băng|[Em] _ sâu |[Em] _

 

|[Em] Ôi tan giấc |[Am] mộng lành

|[D7] Bao cơn sóng |[G] phù du

Vầng |[C] trăng xưa còn |[B] đó

Bóng |[E] thuyền tình nay |[Am] đâu

 

|[D7] Đau thương cơn |[G9] sóng gào

|[C7] Biển nghẹn ngào |[G9] rên siết

|[Am9] Phong ba đêm |[B7] bão bùng

|[B7] Biển một mình |[Em] thương đau. |[Em] _ ||