Biển Cạn

Tone

Đánh giá

 

 

Có |[G7] người từ lâu nhớ |[Cm] thương biển

Ngày xưa biển |[Fm] xanh không như bây [Bb] giờ biển là |[Eb] hoang vắng [G] ___

Lời tôi nhỏ |[Cm] bé tiếng gió thét [G] cao biển |[Cm] tràn nỗi đau [C7] ___

Tình em quá |[Fm] lớn sóng cũng vỡ [Bb] tan đời tôi đánh |[Eb] mất

Giấc mơ không |[G] còn biển xưa đã |[Cm] cạn

Vắng em trên |[Bb7] đời biển thầm than khóc ngàn lòng |[Eb] với tôi

Cùng tôi biển |[G] chết, cùng em biển |[Cm] tan

Ngàn năm nỗi |[Fm] đau hóa kiếp mây [G] ngàn cô đơn |[Cm] biển cạn.

Có |[G7] người hẹn tôi tới phương |[Cm] _trời

Biển xưa lắng |[Fm] nghe trắng xóa nỗi [Bb] niềm biển không lên |[Eb] tiếng [G] ___

Đời tôi nhỏ |[Cm] bé trước những khát [G] khao chìm trong |[Cm] nỗi đau

Tình em quá |[Fm] lớn với những đam [Bb] mê làm nên oan |[Eb] _trái

Sóng reo não |[G] nề hải âu không |[Cm] _về

Vắng em trên |[Bb7] đời biển thầm than khóc ngàn lần |[Eb] với tôi

Cùng tôi biển |[G] chết, cùng em |[Cm] biển tan

Ngàn năm nỗi |[Fm] đau hóa kiếp mây [G] ngàn cô đơn |[Cm] biển can.