Bèo dạt mây trôi (Bản đơn giản)

Tone

Đánh giá

 

 

1. [E] Bèo [E]  dạt [E] mây [E]  trôi, [E] chốn xa [E] xôi

[E] Anh [E]  ơi, [E] em vẫn [A]  đợi [A] bèo [B]  dạt, [B] 

[E] mây í i [E] ì [E] trôi [E] Chim [E]  sa, [E] tang tính [A]  tình [A] cá [B] lội [B] 

[A]  Ngậm [A] một tin [E]  trông,[E] [E]  hai [E] tin [A]  đợi

Ba [A] bốn [B] tin chờ,[B] _sao [B] chẳng [B] thấy [E]  anh

 

Một [E]  mảnh trăng [G#m]  treo, suốt canh thâu

Anh [C#m]  ơi, trăng đã [A]  ngã ngang [E]  đầu

[E]  Thương nhớ ờ ơ ai

Sương [C#m]  rơi đêm sắp [E]  tàn í i ì trăng [B7]  mờ

[C#m]  Cành tre thưa trước [E]  gió, là [C#m]  gió la [E]  đà

Em vẫn mong chờ, sao [B7]  chẳng thấy [E]  anh

 

2. Bèo [E]  dạt mây [G#m]  trôi, chốn xa xôi

Anh [C#m]  ơi, em vẫn [A]  đợi bèo [E]  dạt, mây í i ì trôi

Chim [C#m]  sa, tang tính [E]  tình cá [B7]  lội

[C#m]  Ngậm một tin [E]  trông, [C#m]  hai tin [E]  đợi

Ba bốn tin [B7]  chờ, sao chẳng thấy [E]  anh

 

Ngày [E]  ngày ra [G#m]  trông, chốn xa xăm

Anh [C#m]  ơi, em vẫn [A]  đợi mỏi [E]  mòn

[E]  Ra trông, sao xa tang tính tình

Hoa [B7]  tàn, người đi xa có [E]  nhớ

Là nhớ ai ngồi [C#m]  trông cánh chim [E]  trời

Sao [B7]  chẳng thấy [E]  anh