Bên Tôi Là Chúa Giê-Xu – N/A – N/A

Tone

Đánh giá

 

 

 Lời 1:

[G] Một người bạn đường thân mật. Một bạn đường yêu dấu. 

[Am] Ở luôn bên cạnh tôi, [D] sẻ chia bao buồn [G] vui. 

[G] Một người đầy lòng nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. 

[Am] Ở luôn bên cạnh tôi chính là [D7] Giê – [G] xu. 

 

Điệp Khúc:

[G] Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê - [Em] xu. 

[Am] Luôn luôn bên cạnh [D] tôi Chúa ban [G] niềm vui. 

Bao nhiêu ô tội tôi, [Em] Chúa đă gánh thay rồi. 

[C] yêu thương tôi trọn [G] đời là Chúa [D] Giê – [G] xu. 

 

Lời 2:

[G] Ngài làm ngừng trận ba đào. Ngài làm ngừng cơn bão. 

[Am] Chúa đưa tay quyền năng, [D] giữ tôi trong bình [G] an. 

[G] Hồi gặp hoạn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nâng đỡ. 

[Am] Ở luôn bên cạnh tôi chính là [D7] Giê – [G] xu. 

 

Điệp Khúc:

[G] Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê - [Em] xu. 

[G] Luôn luôn bên cạnh [D] tôi Chúa ban [G] niềm vui. 

Bao nhiêu ô tội tôi, [Em] Chúa đă gánh thay rồi. 

[C] yêu thương tôi trọn [G] đời là Chúa [D] Giê – [G] xu. 

 

Lời 3:

[G] Trọn đời lòng nầy tôn thờ, trọn đời ngợi ca Chúa. 

[Am] Hát lên câu tình thương, [D] tiếng ca vang ngàn [G] phương. 

[G] Rồi ngày nào về thiên đàng, đời đời còn vui hát. 

[Am] Ở luôn bên cạnh tôi chính là [D7] Giê – [G] xu. 

 

Điệp Khúc:

[G] Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê - [Em] xu. 

[G] Luôn luôn bên cạnh [D] tôi Chúa ban [G] niềm vui. 

Bao nhiêu ô tội tôi, [Em] Chúa đă gánh thay rồi. 

[C] yêu thương tôi trọn [G] đời là Chúa [D] Giê – [G] xu.