Bên nhau ngày vui – Quốc Dũng

Tone

Đánh giá

 

Một [F]  sớm tan chuông tà áo [G]  trắng ngập đường

Mình [C7]  anh bơ vơ chờ em [F]  trước cổng trường

Rồi [F7]  bóng em ra qua giây [Bb]  phút muộn màng

Nắm [G7]  tay anh em cười khẽ [C7]  nói.

Buổi [F]  sáng hôm nay giờ triết [G]  lý thật buồn

Giờ [C7]  anh đưa em đi tìm giây [F]  phút lạ thường

Mình [F7]  có bao lâu rồi sẽ [Bb]  hết một ngày

Hãy [G7]  cho nhau [C7]  trọn tình đắm [F]  say.

[Bb]  Là là la [Am]  lá la

[Gm]  hãy sánh bước với [C7]  nhau kề [F]  bên nhau [F7] 

[Bb]  Nhạc bừng reo [Am]  khắp nơi,

[G7]  Ta dìu nhau theo tiếng nhạc [C7]  vui.

Mình [F]  sống bên nhau và chưa [G]  biết hận sầu

Thì [C7]  không gian kia là khói [F]  thuốc nhiệm màu

Để [F7]  mãi đưa ta trôi xa [Bb]  bến đợi chờ

Kết [G7]  hai tâm [C7]  hồn tràn ước [F]  mơ.